Zátoka sestupujícího draka – Ha Long Bay

Zátoka sestupujícího draka – Ha Long Bay

Ha Long Bay (její název v překladu znamená „zátoka sestupujícího draka“) se rozkládá na severu Vietnamu. Branou k ní je přístavní město Haiphong, kde nasedáme do malých člunů, které nás vezou k větší výletní lodi. Ta bude naším domovem po další tři dny.

Zátoka je tvořena vápencovými ostrůvky vystupujícími z moře. Tyto strmé krasové útvary jsou dle pověsti dílem draka, který mocným máchnutím ocasem při svém útěku z pevniny do moře shrábnul i pár hor.  A že se činil pořádně. Zátoku totiž tvoří asi 2 000 vápencových ostrovů a ostrůvků.

V zátoce se nachází i několik jeskyní. Turistům je z celkového počtu zpřístupněno dvanáct. Nejnavštěvovanější z jeskyní je Hang Sung Sot, neboli Jeskyně překvapení, která v sobě ukrývá tři komory, přičemž největší je poslední z dómů, který kdysi v době války sloužil jako improvizovaná nemocnice.  Dobře umístěné reflektory v poslední komoře jeskyně, kde je mimochodem skvělá ozvěna, osvětlují zajímavé skalní útvary a formace. Pozornosti jistě neujde „Šťastný Buddha“, co je navzdory svému názvu, a k překvapení návštěvníků, růžový kamenný falus trčící ze skalního pilíře. Aspoň že míří vzhůru.

Během plavby míjíme četné rybářské vesnice a perlorodkové farmy. Vlastně jsou to domečky upevněné na plovácích (někdy jen prázdných umělohmotných barelech) pohupujících se na vlnách. Vystupujeme z lodi, abychom se podívali, jak taková perla vzniká. Perlorodku je třeba pomocí speciálního nástroje nejprve otevřít, aby do ní mohla dělnice vložit zrnko písku nebo plastovou kuličku společně s kouskem placenty, která perlorodku vydráždí natolik, že začne tělísko hned obalovat perletí. Takto připravené mušle putují zpět do moře, kde si pobudou zhruba rok až dva. Není možné předem odhadnout, jaká bude „úroda“. Z celého množství se zpravidla povede asi 30 % perel, které se díky svému perfektnímu tvaru a barvě stanou součástí drahých šperků. 

Zátoka je také domovem mnohým druhům jedinečných živočichů a rostlin. Není proto divu, že se z ní stala biosférická rezervace a pro své unikátní přírodní bohatství byla v roce 1994 zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.

Zápis na tento seznam, zdá se, nikoho nevzrušuje. Přes zátoku stále jezdí velké přepravní lodě udržující čilý obchodní styk s okolními městy. Dokonce ani míra turistického ruchu nebyla omezena. Právě naopak. Do zátoky míří denně stovky turistů. O znečištění klidných vod tedy nemůže být pochyb. Toho si ostatně všimneme hned následujícího ráno, kdy dychtivě vyhlédneme z okna kajuty v touze potěšit se pohledem na krasové ostrůvky. Místo dechberoucí scenérie nás však praští do očí odpadky, které během noci kapitán lodi do zátoky vypustil. Všude kolem plavou igelitové pytlíky, kusy toaletního papíru, dokonce i dětské plíny na jedno použití. Hned se nám vybaví billboardy o oné proklamované ochraně jedinečného biosférického systému, které jsme několikrát během plavby zahlédli. Doufejme, že si Vietnamci uvědomí cenu této přírodní krásy a co nejdříve přikročí k její ochraně.

Další fotky si můžete prohlédnout v naší fotogalerii!

strana 1 / 6
Publikováno: 14. 8. 2013 00:00 Nahlásit obsah