Obsah na této stránce není vhodný pro osoby mladší 18 let

Pro přístup do této sekce musíte být starší 18 let.

Jsem starší 18 let Nejsem starší 18 let

Muži jdou za hlasem…

Muži jdou za hlasem…

Skutečný milovník ženských půvabů velmi pozorně hodnotí nejen vzhled, ale i hlas a způsob hovoru. Po skončení druhé světové války popravili Američané Japonku, která podněcovala k dezerci v řadách válečného námořnictva USA. Vedla rozhlasové vysílání pro americké námořníky, ve kterém jim říkala: „Zatímco vy tady sedíte, vaše ženy vás doma podvádějí.“ Nešlo ani tak o to, co říkala, ale jak to říkala… Měla náramně erotický hlas, který vojáky vzrušoval a nutil je, aby se hnali domů k manželce nebo snoubence.

Bylo prokázáno, že hluboký ženský hlas se líbí jak mužům, tak ženám. Rozhlasové stanice přijímají do vysílání hlavně ženy, které disponují hlubším hlasem, než je běžné. Některé dokonce začínají kouřit, aby docílili mírně chraplavého tónu. Přitažlivost hlasu však nezáleží jen na jeho výšce.

Hlas je odrazem stavu nitra, intelektu a šarmu, měla by v něm znít trochu i intrika. Hluboký, mírně chraplavý hlas je sice pro muže přitažlivý, ale měl by kromě toho mít i vnitřní obsah. Na zabarvení svého hlasu si proto dávají pozor i smyslné ženy, které chtějí odpovídajícím způsobem vystupovat. Zapojují do hlasu i své nitro. Hlas mnohých žen existuje jakoby nezávisle na jejich povaze, temperamentu, životních zkušenostech, postavení a vzhledu. Ženy o sobě mají určitou představu a může se tedy stát, že váš hlas s ní není v souladu. Proto hned nepoznáte svůj hlas na pořízené nahrávce nebo na videu.

 

V některých případech může mít výška hlasu rozhodující význam. Když Margaret Thatcherová začínala politickou kariéru, musela chodit na hodiny techniky řeči, protože její příliš vysoký hlas nešel dohromady s představou předsedkyni vlády. V našich končinách platí podobné zákonitosti: Když žena zapiští, jsem ředitelkou té které firmy, jen stěží ji můžete brát vážně. Stejně jako když v kolektivu pracuje několik žen stejného postavení, vždycky bude vařit kafe ne ta nejmladší, ale ta s nejtenčím hlasem. Pokud voláte do nějaké firmy a hovor přijme žena se slabým hlasem, automaticky ji budete považovat za pomocnou sílu, kterou nemusíte brát vážně. Jestliže však telefon zvedne žena s hlubším hlasem, jste nakloněna považovat ji za obchodní partnerku.

Potřebujete na svém hlase zapracovat?

Odpověď vám poskytne lékař-foniatr, který si vás poslechne a vynese rozsudek. Existuje však i jednodušší cesta, zeptejte se svých blízkých, co si o vašem hlase myslí, zda se jim líbí a jestli se k vám podle nich hodí. Proč váš hlas není tak krásný, jak by mohl být? V tom, aby se hlas „osvobodil“, mu brání dávná nachlazení, nemoci, psychické bloky a nesprávné dýchání. Pokud jsou hlasové nedostatky zapříčiněny nemocemi nebo úrazy, je nutný zásah foniatra. Ve většině případů ale lidé prostě neumí používat své hlasivky.

Nezapomínejte proto, že hlas je mocná zbraň a dobré hlasové vlohy má každý z nás, ale při rozhovoru je deformujeme. Naštěstí jakýkoli člověk, který má od přírody zdravé hlasivky, může svůj hlas změnit. Hlasová mutace je ukončena ve dvaceti letech a tehdy je nejvhodnější doba začít pracovat na změně hlasu. Po třicítce je třeba už vynaložit větší úsilí. Někdy celý problém spočívá jen v držení těla. Správné držení těla tvoří proto značnou část práce s hlasem i v divadelních školách. Když třeba příliš vysunujete bradu a chodíte se skloněnou hlavou, přerušuje se spojení s hrudním rezonátorem a není možné docílit melodického hlubokého hlasu.

Učte se od těch nejlepších

Pokud nemáte možnost obrátit se na odborníka, a přesto si chcete zdokonalit hlas, čtěte cokoli nahlas alespoň deset minut denně. Noviny, knihu, na tom nesejde. Nahrajte si svůj hlas při čtení a toto opakujte tak dlouho, dokud nebudete s výsledkem spokojená. Nebo poslouchejte hlasy, které se vám líbí, a napodobujte je. Zkuste to u dobré hlasatelky v rádiu a opakujte po ní věty i její výslovnost. Nezapomeňte kromě výslovnosti ani na přirozené tempo. Svůj hlas posuzujte kriticky, jako hlas cizího člověka, protože hlas je polovinou vašeho image. Nepříjemný hlas může zastínit všechny vaše přednosti, zato ten libozvučný vám může pomoci v soukromém i pracovním životě.

Jak poznáte, že vaše řeč i hlas mají k dokonalosti daleko a že je čas s tím něco udělat?

  • V běžném hovoru vám komunikační partner říká, že nerozuměl, a žádá vás, abyste větu zopakovala.
  • Máte strach z vystupování na veřejnosti.
  • Už po deseti minutách hovoru vás škrábe v krku.
  • Vaši posluchači nějaké chvíli začínají těkat pohledem, protože mluvíte monotónně.
  • Na konci druhého souvětí ztrácíte nad hlasem kontrolu.
  • Musíte svým posluchačům vysvětlovat, že jste vedoucí nebo že zastáváte vysokou funkci, protože podle vašeho způsobu řeči se to poznat nedá.
  • Váš hlas zní nevhodně mladě.
  • Často opakujete slova jako „hm“, „no“ nebo „jako“.
  • Vlastní hlas se vám nelíbí nebo ani nikdy nelíbil.
Publikováno: 5. 3. 2013 00:00 Nahlásit obsah