Obsah na této stránce není vhodný pro osoby mladší 18 let

Pro přístup do této sekce musíte být starší 18 let.

Jsem starší 18 let Nejsem starší 18 let

Jaké jméno vybrat pro svého potomka?

Jaké jméno vybrat pro svého potomka?

Jméno má v našem životě nezastupitelnou, až jedinečnou úlohu. Je základní součástí naší identity. Máme-li jen trochu štěstí, je něčím v zásadě pozitivním, ale ten, pro něhož je, ať už z jakéhokoli důvodu, jeho jméno nepříjemné, nebo dokonce nepřijatelné, se s takovou přítěží musí vyrovnávat po celý život. V Americe „frčí“ jména na objednávku, v některých rodinách je jméno tradicí, v jiných krajích je výběr jména rituálem a pro některé je změna svého dosavadního jména životním snem.

Jméno na objednávku - baby branding

„Jméno není vše, ale bez dobrého jména je všechno k ničemu.“ Tak nějak asi uvažují rodiče, kteří se rozhodli obrátit s žádostí o pomoc při výběru jména mimo obvyklý okruh rodiny a přátel. Branding je proces, během kterého je konkrétnímu produktu přiřazena značka, název a to takový, který zajistí co nejlepší postavení produktu na trhu.

Tento trend nabývá v poledních několika málo letech na síle, především ve Spojených státech. Jméno má dítěti umožnit, aby se odlišilo od masy, a zároveň má znít originálně a pozitivně. Nemá dát budoucím posměváčkům příležitost ke zkomolení. Jméno má dítěti poskytnout tu nejlepší startovní pozici. Má znít příjemně, harmonizovat s příjmením, má se dobře vyjímat jak na předvolebním plakátu, tak třeba na vizitce advokáta. Špatně zvolené jméno by bylo tragédií. Žádány jsou hlavně kombinace několika jmen, nejčastěji dvou či tří.

Jiní experti vycházejí z předpokladu, že rozhodujícím faktorem při výběru jména je zvuk jednotlivých hlásek a slabik jména. Rozebírají významy jednotlivých částí jména a na základě očekávání, která rodiče do dítěte vkládají, se snaží vytvořit jakýsi „masterplan“, podle kterého se bude život potomka odvíjet. K nám, zdá se, tento trend zatím nedorazil. Přece jen jsme jako rodiče lehce omezeni v rozletu výběru jmen svého potomka.

Jméno je základem identity

Když dáváme jméno dítěti, jméno, které bude nosit celý život, stáváme se tím do jisté míry spolutvůrci jeho osudu. Můžeme mu dát své vlastní jméno, udělat z něj pokračovatele rodu, jméno mazlivé, jméno tvrdé, jméno vznešené, obyčejné, neobyčejné. Ať tak či tak, bude to právě tohle jméno, kterým na něj budou volat kamarádi, kterým ho bude oslovovat partner, a kterým bude odpovídat na otázku „kdo jsi“?

Podle vědců, kteří se věnují výzkumu identity, je v pubertě se svým jménem nespokojena většina lidí. Chtěli by být někým jiným, vymezit se vůči okolí, přijmout novou identitu. Taková nespokojenost obvykle s věkem odezní.

Jak vybíráme jméno

V naší společnosti je běžné, že dítě dostane jedno, maximálně dvě rodná jména, která mu zůstanou po celý život. Tradicí byl i rituál křtu, kterým bylo dítě oficiálně uvedeno do společenství, ale jako mnohé jiné rituály i křest u nás ztrácí na všeobecně vnímaném významu. Čím jsme nahradili rituál? Snad „slavnostním“ vyplněním kolonky „jméno“ při příjmu do porodnice.

Výběr jména ve světě

U etiopských Kaffičů dítě dostalo jméno, když ho jeho matka kojila a dítě se přisálo k prsu ve chvíli, kdy mu žena zpívajíce postupně vyjmenovávala řadu možných jmen, které by dítě mohlo dostat.

U některých indiánů si dítě muselo jméno zasloužit.

Pueblané dostávali jména podle odstínu vlasů.

V některých kulturách se běžně pojmenovával už plod v matčině těle, jinde zase dostalo dítě jméno teprve tehdy, kdy se naučilo samo běhat nebo mluvit. V dalších kulturách se jméno postupně měnilo v závislosti na věku a dospívání.

Vztah k pojmenovávání

Jméno se mnohdy mohlo stát demonstrací postojů nebo politických názorů rodičů. Jak se asi žilo malým Adolfům narozeným během války v Protektorátu, když nastupovali do první třídy?

Ale jsou a byli také děti, které nesou jméno člověka, který předčasně zemřel a na nějž mají svým způsobem upomínat. V minulosti nebylo neobvyklé pojmenovat dítě jménem zemřelého sourozence. Rodiče, kteří přežili Holocaust, své děti pojmenovávali po „svých mrtvých“. Ostatní příbuzní pak takové dítě vědomě či podvědomě srovnávají s tím, jehož jméno nese. Těžko soudit rodiny a jejich rozhodnutí v různých životních situacích, zda je takové jméno pro pojmenovaného dar nebo zátěž.

Každopádně člověk je jedinečná bytost. Unikátní spojení jména, osobnosti a rodiny..

Autor:
Publikováno: 27. 8. 2013 00:00 Nahlásit obsah