Jak důstojně ukončit vztah, když už nemůžete dál?

Jak důstojně ukončit vztah, když už nemůžete dál? Zdroj: shutterstock.com

Lidé žijí průměrné vztahy, nejsou ze svých partnerů nijak zvlášť nadšení, přesto s nimi zůstávají měsíce, roky. Proč? Někdy jsou k sobě lidé připoutaní společnou historií. Jindy je to strach ze samoty. Ale v drtivých případech je důvodem neschopnost vztahy ukončit.

Pokud máte se svým partnerem společnou historii, žijete spolu, sdílíte své přátele, majetek a nikdy předtím jste nemuseli ukončit vážný vztah, je naproto jasné, že nemáte tušení, jak to udělat, aby druhý co nejméně trpěl. Zdroj: shutterstock.com

Proces rozpadu vztahu je vlastně takový fenomén, který vám může připadat zvláštní a moc mu nerozumíte. Existují důvody, proč při takových rozhodnutích prožíváme strach a úzkost.

Při psaní tohoto článku vycházíme z principů, jak zvládnout silný emoční proces rozchodu, jak se dokázat rozloučit s někým, koho máte opravdu rádi a přitom si zachovat rozum a čistou hlavu.

Ujistěte se, že rozchod je to, co opravdu chcete

Než se rozhodnete s někým rozloučit, ujistěte se, že je to opravdu věc, kterou chcete udělat. Návrat k milované osobě je možný, ale ve skutečnosti bývá složitější a může být i nebezpečný. Někdy je lepší počkat a ujistit se před finálním rozhodnutím, než se unáhlit a pak se chtít vrátit.

Existuje relaitvně snadná cesta, jak zjistit, jestli ve vztahu setrvat - napište si svoje pro a proti na papír. Zdá se vám to banální? Omyl! Tato metoda vám pomůže jasně popsat, jak se věci mají, donutí vás přemýšlet hlouběji o svých stavech a pocitech. Opticky si můžete pozitiva a negativa porovnat.

Velmi vám také pomohou rozhovory. Povídejte si s blízkými kamarády a svěřte se jim. Obecně je lepší volit ten typ důvěryhodných a objektivních osob, které vůči vám nezaujímají žádný postoj. Kamarád, který zná veškeré problémy ve vašem vztahu a konflikty, které jste mu v minulosti sdělili, bude pravděpodobně neobjektivní a bude prosazovat rozchod.

Zvažte tedy nestranné rady vašich přátel se svojí sebereflexí. Pak se budete moci rozhodnout, zda-li je rozchod to, co musíte udělat. Zdroj: shutterstock.com

Zachovejte se důstojně, s respektem k partnerovi

Pokud si za svým rozhodnutím stojíte, pak následujte svoje rozhodnutí a konejte. Rozchod není něco, co lze udělat pomalu a opatrně. Je to něco, co musíte udělat jasně a rychle. Chápeme, že každá situace je jiná, ale opět existují určitá nepsaná pravidla, které je dobré následovat.

Rozchod je dobré udělat na neutrálním místě. Veřejné místo vám pomůže vyhnout se pokušení o poslední intimní rozloučení, které byste si jistě v tu chvíli velmi užili, ale garantujeme, že byste toho posléze velmi litovali.

Veřejné místo jako je knihovna, park nebo kavárna vám umožní rychlý odchod, pokud by mělo dojít k přecitlivělé reakci a silným emocím. A v takovém případě jsou zcela pochopitelné. Ve svém bytě jste uvíznutí a je obtížné z něj odejít. Na veřejném místě můžete jednoduše utéct. Zbabělé? Kdepak.

S partnerem byste měli mluvit především o sobě a o tom, co cítíte. Pokud se toho budete držet, nevznikne prostor pro argumentaci, pokud jasně sdělíte, jestli jste nebo nejste šťastní. Taková forma komunikace udrží rozhovor v klidnějším duchu. Určitě nedoporučujeme pouštět se do dramatických hádek o druhém člověku ve stylu: "Tys byl vždycky takový a tenkrát jsi řekl... ." Připravte se ale na to, že váš partner bude chtít vědět důvod, proč. Nejste povinní ho sdělit, ale je dobré pomoci druhému pochopit, proč k rozchodu dochází.

Nastavte si časový limit, který rozchodu chcete dát. Nechcete přece sedět v parku celý den a rekapitulovat každý moment vašeho vztahu. Přišli jste doručit zprávu a když konverzace skončí, zdvořile odejděte.

Nestavte se do role mučedníka. Neznamená to, že nyní musíte strádat, trpět nebo si ubližovat. Situaci pomůžete, když se vyhnete zbytečné bolesti a minimalizujete ji na obou stranách. Zdroj: shutterstock.com

Vždy buďte nad věcí

Kdyby měly být veškeré naše rady zbytečné, tuhle si určitě vezměte k srdci - zůstávejte nad věcí! A to i v případě, kdy jste v roli opouštěného. Nikdy si nemyslete, že obviňování, zraňování a vytahování nevydařených chvil ve vztahu je správné a něco zachrání, naopak. Řekneme vám proč.

Každý, kdo pracuje v zákaznickém servisu ví, že nespokojený zákazník bude vůči vašemu podnikání mnohem sdílnější než ten spokojený. Pokud se budete chovat jako pitomec, váš partner to bude chtít všem říct. A věřte, že i ve velkém městě se k vám tato informace dostane zpět. Minimálně nebudete chtít, aby se o vás mluvilo ve špatném světle, když nic špatného neděláte.

Dalším důvodem, proč zůstat nad věcí je lítost, která bezesporu po rozchodu příjde. Nebudeme vám lhát: po rozchodu se probudíte uprostřed noci a budete přemýšlet nad tím, jestli by se nedalo ještě něco se vztahem udělat. Může to trvat měsíce, ne-li roky. Ale buďte si jistí, že mnohem neklidnější noci budete mít, pokud se budete snažit partnerovi rozchod vysvětlovat nebo mu vyvolávat a snažit se ulevit svému svědomí. To vám pomůže na chvíli, ale rozhodně ne z dlouhodbého hlediska. Lepší je se pár měsíců trápit nad tím, jak jste partnerovi ublížili, než strávit celý život s někým, s kým být nechcete.

Nemůžete být přátelé. Ne teď, tečka

Každý by byl rád, kdyby mohl se svými ex nadále přátelit. Nepočítejte s tím. Oba dva budete potřebovat hodně prostoru, abyste se s rozchodem vyrovnali. V budoucnosti to třeba možné bude, ale neočekávejte, že to bude brzy. Z vaší perspektivy budete potřebovat nějaký čas dát se dohromady. Budete potřebovat prostor a autonomii k sebereflexi a k pochopení důvodů vašeho rozhodnutí. 

Z partnerovy perspektivy bude třeba mnoho času, aby pochopil důvody, které vás k rozchodu vedly. Bude potřebovat dostatek prostoru na to, aby se se změnou vypořádal. Dostatek prostoru od vás.

Ve finále je možné, že vaše osobnosti a okolnosti dovolí v budoucnu přátelství znovu navázat. Věřte, že pokud se tak stane, bude to jen díky tomu, že si teď necháte dostatek prostoru s rozchodem se vyrovnat. Přátelství je možné jen když se zotavíte a nebudete se snažit o okamžité přátelství. 

Zdroj: shutterstock.com Co říci závěrem? Žádný rozchod není jednoduchý. Pokud se však pro něj rozhodnete, ujistěte se, že si za rozhodnutím stojíte. Berte ohled na city partnera, ale nikdy ne na úkor svého štěstí. Připravte se na to, co chcete partnerovi říct, zůstaňte nad věcí a zachovejte si dekórum osoby, která důstojně ukončila vztah bez úskalí, které tento proces obyjčejně nese. Je to skvělá schopnost a nezbytná součást pro udržení dobrých vztahů.

Autor:
Publikováno: 4. 10. 2017 10:38 Nahlásit obsah
Loading...