Čtenářka píše: Jak vyzrát na cizí jazyk

Čtenářka píše: Jak vyzrát na cizí jazyk

V dnešní době si bez cizích jazyků, dá se říci, ani neškrtneme. Pokud nastupujeme do nového zaměstnání, většinou je po nás požadován nejméně 1 cizí jazyk, ne-li více. Ale co dělat, když školní léta už jsou nějakou dobu za námi a znalosti, které jsme tehdy tak pracně nacpali do hlavy, se nám z ní už dávno vypařily? Dneska vám poradím pár způsobů, jak proniknout do tajů anglického, francouzského či jiného jazyka. Někdy to totiž může být i zábava.

1) Soukromé hodiny, kurzy

Nejjednodušším a současně i nejdražším způsobem je najít si soukromého učitele či začít docházet na kurz danému jazyku určený. Výhodou této metody je, že se neučíme sem tam nějaká slovíčka, sem tam gramatiku, ale že můžeme začít opravdu od základů a postupovat podle předem dané osnovy. Je to tak trochu navrácení se do školních lavic, ale můžeme se spolehnout, že je to kvalitní cesta k tomu, abychom se poté v cizím jazyce skutečně domluvili. Jelikož by nám bylo líto peněz, které jsme do kurzu investovali, budeme se snažit na výuku pravidelně docházet, kdežto v pohodlí domova bychom si jistě vždy našli jinou činnost než usednout k učení. Navíc, pokud budeme mít soukromého učitele, bude nám věnována plná pozornost, budeme dostávat úkoly a naše snaha dokázat, že na to máme, bude tak o to vyšší.
Nevýhodou však je, že jazykové kurzy nejsou vždy zrovna levná záležitost. Proto se nabízí i možnost požádat o pravidelnou pomoc někoho blízkého, kdo bude ochoten nás něco přiučit třeba i zadarmo.


2) Filmy

Druhým a zábavnějším způsobem je dívat se na filmy či seriály v cizím jazyce. Pokud chceme jen oprášit již získané znalosti, je to ideální způsob, jak toho dosáhnout. Když si k filmu, který již známe, zapneme například anglické titulky, lépe si uvědomíme, co herci říkají a pomůže nám to i vzpomenout si, jak se určitá slova píší a vyslovují. Navíc si osvojíme typické fráze a řečnické obraty, které jazyk obsahuje. Zvykneme si také na rychlost mluveného slova a současně na přízvuk, který nám často dělá problém, jelikož slova od rodilých Angličanů znějí jinak než tytéž slova od nás Čechů.

Tímto způsobem spojíme zábavné s užitečným a to se vždy cení.3) Počítačové hry

I když je tato cesta typická spíše pro zástupce mužského pohlaví ve věku převážně školním, můžeme to zkusit i my, ženy. Jde o to, že pokud je hra v cizím jazyce, nezbývá nám nic jiného, než si ty nejdůležitější slova a fráze přeložit, protože často se jinak dále nedostaneme. Navíc, slova se v průběhu hraní často opakují a my tak máme větší možnost, že se nám v hlavě usadí a jen tak je pak nepozapomeneme. Pokud patříme mezi typy, které se dokáží bavit i pomocí počítače, je to dobrý a nenucený způsob, jak zlepšit své jazykové schopnosti a přitom to vlastně ani nevnímat jako učení.
4) Knihy

Myslím si, že se vrací doba, kdy lidé rádi sáhnou po kvalitní knížce a krátí si tak dlouhé chvíle. Proč to nevyužít dvojnásob a nesáhnout po dvojjazyčném titulu? Dnes totiž např. v knihovnách můžeme najít díla, která jsou v ohledu jazykovém velice praktická. Jsou napsána tak, že na jedné straně máme text v jazyce českém a na druhé straně tentýž text v cizím jazyce. Můžeme tudíž číst knihu např. v angličtině, a pokud něčemu nerozumíme, je snadné podívat se na druhou stranu a hned mít jasno.
Samozřejmě, že nejlepší je číst knihu, kterou již známe. Máme tak už jistou představu, o čem příběh vypráví a není pro nás tak těžké text pochopit. V jazyce je důležité porozumět textu jako celku, není proto nutné překládat si každé slovo. Stačí, když víme, co nám chce autor danou větou říci a poté nám už často dojde, co námi neznámé slovo může znamenat. Plusem je, že si tímto způsobem můžeme přečíst i klasiku, jakou je třeba Shakespeare.
5) Hudba

Je to zvláštní způsob, jak se něco naučit, ale přeci jen nám může pomoci rozšířit slovní zásobu. Pokud totiž posloucháme zahraniční písničky, často nás zajímá, o čem vlastně text vypráví a není výjimkou, že je naše zvědavost natolik silná, že si text najdeme na internetu a zjistíme si, co např. zpěvačkou intenzivně prožívaný refrén znamená. Sice to není zaručený způsob, jak se naučit používat gramatická pravidla, ale aspoň nám to může pomoci obohatit náš mozek o nová slovíčka. A známou pravdou je, že slov není nikdy dost, učit se dají po celý život a ani tak neznáme všechny.6) Výlet za hranice

I výlet do ciziny je jistým způsobem, jak se cizímu jazyku naučit. Je k tomu však potřeba odvaha vydat se do cizí země bez toho, aniž bychom jazyk zcela ovládali. Pokud k tomu ale již skutečně dojde a my se ocitneme v zahraničí, nezbývá nám nic jiného než se co nejrychleji naučit dorozumět, abychom se o sebe vůbec dokázali postarat. Pravdou je, že když budeme danou řečí obklopeni dnes a denně, bude snadnější si na ni zvyknout a tím pádem ji i porozumět. Je však jasné, že bychom měli mít alespoň základy jazyka v hlavě, jinak bychom v cizím státě byli akorát tak ztracení a nešťastní. Obecně se však říká, že strávit v zemi např. několik měsíců je nejefektivnější prostředek k tomu, abychom jazyk dokázali co nejspolehlivěji a nejlépe používat.
7) Samostudium

Posledním způsobem, ale ne úplně spolehlivým, je samostudium. Princip spočívá v tom, že si zakoupíme učebnici na úrovni, kterou předpokládáme, že představujeme a postupujeme podle jejích osnov. Můžeme si dopomoci i lekcemi na internetu a své znalosti ověřovat pomocí online testů. Otázkou však je, zda najdeme dost odhodlanosti a pevné vůle k tomu, abychom se učení opravdu pravidelně a zodpovědně věnovali, když nás nebude nikdo kontrolovat. Avšak někomu právě postupování na základě vlastního uvážení vyhovuje nejlépe.
A jak rozšiřujete své znalosti vy? Podělte se s námi o vaše tipy.

Publikováno: 18. 10. 2013 00:00 Nahlásit obsah