Nepál: Až na vrchol Opičího chrámu

Nepál: Až na vrchol Opičího chrámu

Vyšplhat až na samý vrchol chrámu Swayambhunáth je v horký únorový podvečer takřka nadlidský výkon. Kdo však výstup nevzdá hned na začátku schodiště, je odměněn krásným výhledem na údolí Káthmándú a smí pohlédnout do lehce přivřených očí Buddhy zírajících do čtyř světových stran.

Stavba se nachází na vrcholu zalesněného kopce a tyčí se vysoko nad městem. Přízvisko „opičí“ chrám získal díky spoustě opic, které celé okolí chrámu obývají. Makakové horlivě poskakují okolo návštěvníků chrámu a loudí něco na zub. Před těmito opičími gangstery je třeba mít se na pozoru.

Po překonání celých 365 schodů, odmítnutí několika pouličních prodavačů snažících se prodat kdejakou cetku, stanu na vrcholu, chvíli hlasitě oddechuji, abych se co nevidět mohla vydat na průzkum svatého místa.

Zraky všech musí utkvět na Buddhových očích namalovaných na každé straně zlaté čtyřhranné věže stúpy. Upřeně hledí do všech světových stran, což značí skutečnost, že Buddha člověka provází úplně všude. Nazývají se také jako „oči spravedlnosti“ a jsou neodmyslitelně spjaty právě s Nepálem. Zlatý puntík uprostřed symbolizuje třetí oko, „oko moudrosti“. Bílý „nos“ ve skutečnosti není nos, ale nepálský znak pro číslo jedna a symbolizuje posvátnou jednotu.

Struktura celé stúpy je vůbec symbolická. Bílá kupole má reprezentovat zemi, třináctistupňová věž na vrcholu připomínající úl zase 13 stádií, jimiž musí člověk projít, než dosáhne nirvány. Kolem stúpy třepetají modlitební praporky s mantrami, které se plápoláním ve větru uvolní a cestují až do nebes.

Největší kouzlo má Swayambhunáth brzy ráno nebo při soumraku, kdy je stúpa obklopena zástupem věřících, kteří ji rituálně obcházejí a roztáčejí všech 108 mlýnků vsazených do její podstavy. Těžký vzduch prosycený vůní kadidel a máselných lamp vytváří magickou atmosféru. Nepálci jsou velmi zruční řezbáři. Posvátné místo obklopují svatyně s překrásně vyřezanými okny a dveřními průčelími, za které by se nemuselo stydět leckteré muzeum.

Ještě než se vydám zdolat schody tentokrát cestou dolů, neodpustím si poslední pohled na město rozprostírající se pode mnou, které má při západu slunce neobyčejné kouzlo.

strana 1 / 2
Publikováno: 3. 9. 2015 16:28 Nahlásit obsah