Vietnam: Za poznáním císařských mauzoleí

Vietnam: Za poznáním císařských mauzoleí

Vietnamské vládnoucí dynastie vždy pohřbívaly své panovníky v rodných vesnicích. Až do té doby, než se na scéně objevila dynastie Nguyen, jejíž císaři si prozřetelně hned po svém nástupu na trůn začali stavět honosná mauzolea, která se dodnes nacházejí v údolí Řeky vůní mezi hustě zalesněnými kopci jižně od císařského města Hué.

Do současnosti se v oblasti dochovalo sedm mauzoleí, které slouží jako ukázky dokonalého přepychu, ve kterém mohlo tělo panovníka důstojně odpočívat. Honosná mauzolea často doplněná o pompézní zahrady, ve kterých mohli císaři bezcílně bloumat a spřádat mnohdy zlomyslné plány. Se stavbou dělníci nedobrovolně začínali již během panovníkova života, aby při jeho konečném ulehnutí na místě věčného klidu bylo vše připraveno.

Ze všech sedmi mauzoleí jsme si vybrali jen tři, které stojí za pozornost díky vyvážené architektuře a vybranému vkusu císařů, kteří je nechali vystavět. Mauzolea jsou rovněž pozoruhodná souladem, který vytvořila s okolní přírodou. Výběr vhodného místa běžně trval i několik let a závisel na výpočtech dvorních kosmologů, geomantiků a vykladačů různých tajemných sil. Jakožto milovníci starobylé architektury a exotických míst jsme byli posmrtnými příbytky císařů naprosto nadšeni.

Naše první kroky vedou do mauzolea císaře Minh Manga. Sám císař se na přípravě plánů a samotné stavbě mauzolea výrazně podílel. Plně tak realizoval svou zálibu v architektuře. Dal si rovněž záležet na výběru vhodného místa, čímž byli pověřeni císařští úředníci, kterým se perfektní lokalitu podařilo najít až po 14 letech. Stavba pak trvala krátké tři roky. Císař nenechal posmrtný příbytek postavit jen pro sebe. Je zde pochován i se svou chotí, která zemřela v pouhých 17 letech. I přes značně bolestivou ztrátu v podobě smrti mladé manželky však panovník nezahálel. Během svého vpravdě plodného života se mu podařilo se svými 33 ženami a 107 konkubínami zplodit 142 dětí.

Druhá zastávka nás zavede do obdobně honosného mauzolea císaře Tu Duca. Tento panovník se u moci udržel překvapivě nejdéle ze všech vládců dynastie Nguyen i přesto, že to byl velmi slabý císař se sklony ke skrývání se před světem. Nejraději proto trávil dny v lyricky malebných zahradách, kde sepsal několik filozofických a historických děl. Harmonie mauzolea na něj měla velmi pozitivní vliv. I přes svou introvertní povahu se projevil jako tyran, když své tři tisíce dělníků pracujících na výstavě mauzolea nutil pracovat tak tvrdě, že se v roce 1866 vzbouřili, což byla věc v té době zcela nevídaná. Odezva císaře na sebe nenechala dlouho čekat a rebelie záhy skončila velkým masakrem.

Tečkou našeho putování po místech posledního odpočinku je mauzoleum císaře Khai Dinha, které se vypíná vysoko na zalesněném kopci. Na jeho vrchol vede 130 schodů. Jeho návštěva je tedy víc než zasloužená. Toto místo se od ostatních velmi odlišuje. Nemá totiž žádné přilehlé zahrady či park. V centru stavby stojí jen panovníkova hrobka. Khai Dinh byl však muž velmi marnivý a stavba mauzolea trvající 11 let byla tak nákladná, že císař musel na své poddané uvrhnout nové daně, aby mohl být příbytek dokončen. Stavba z počátku minulého století je železobetonová, avšak interiér šokuje svou zdobností, použitím skla a porcelánu, a všudypřítomnými pozlacenými předměty. V sále nalézáme sochu samotného císaře spočívající na opulentním trůnu.

Ať už byli vietnamští císaři jakkoli malicherní, bojácní, promiskuitní či týrali vlastní lid, jejich překrásné stavby s harmonickými zahradami, které dodnes zdobí okolní kopcovitou krajinu, jsou nám důkazem o prosperitě a relativním blahobytu Země zanořujícího se draka.

strana 1 / 2
Publikováno: 2. 11. 2015 09:22 Nahlásit obsah