Sedm mýtů o feminismu, dokážete je vyvrátit?

Sedm mýtů o feminismu, dokážete je vyvrátit?

Feminismus je často spojován s neoholenou a na muže naštvanou ženou, vyznávající sexuální svobodu. Jaká je ale pravda o feminismu? Možná zjistíte, že s jejich názory souhlasíte také.

Hnutí feminismu vzniklo v první polovině 19. století ve Francii a od té doby už uběhlo dlouhou trasu. Ale pořád se zde najdou lidé, kteří si pletou jeho hlavní cíle a spojují feministky pouze s nenávistí proti mužům.

 

Mýtus číslo jedna: Feministky bojují proti mužů, které nenávidí, a chtějí je sprovodit ze světa.

Pravda: Feministky nejsou zatížené nenávistí proti mužům, ale jednoduše chtějí změnit nerovný systém mezi pohlavím nastolený ve společnosti. Muže neberou jako nepřítele, chtějí jenom zrovnoprávnit ženy a muže na stejnou úroveň

Mýtus číslo dvě: Feminismus je ekvivalent k ženskému šovinismu.

Pravda: Feministky nehlásají sexistické názory proti mužskému pohlaví, snaží se obě pohlaví zrovnoprávnit, ani ne zvýhodňovat pouze to ženské.

Mýtus číslo tři: Feministky jsou proti svatbě a mateřství.

Pravda: Mnohé z feministek jsou vdané matky a jejich svatba neznamená, že se vzdaly svého práva na prosazování feminismu. Tyto ženy naopak říkají, že šťastná rodina je důležitá, jenom jednoduše nemají za manžela patriarchálního despotu, který by je nutil zůstat doma a vychovávat děti, ale mají doma rovnocenného partnera, který respektuje jejich touhy po kariéře a seberealizaci, jež jsou stejné jako ty jeho.

Mýtus číslo čtyři: Pouze ženy se mohou stát feministkami.

Pravda: Každý, kdo věří v rovnoprávnost pohlaví, se může stát feminist(k)ou. Na školách nestudují Gender studies jenom studentky. Každý, kdo věří v zásady feminismu, se může stát spojencem.

Mýtus číslo pět: Feministka nemůže být zženštilá.

Pravda: Znovu – pokud věříte zásadám feminismu, můžete být plešatící muž středního věku, kojící matka na mateřské dovolené nebo slečna v šatičkách na vysokém podpatku. Být feministkou neznamená neumývat se, neholit si podpaží a nenávidět všechny muže.

Mýtus číslo šest: Feministkou je žena vyznávající sexuální svobodu.

Pravda: Feminismus nedělá z žen běhny, ale lidské bytosti, které se svévolně rozhodly, že se vyspí s tolika lidmi, s kolika to samy uznají za vhodné. Takže už zde neplatí, že když se muž vyspí s desítkou žen, je to kanec, ale když žena udělá to samé, je běhna. Oba dva jsou si rovni a je jenom na nich, jak budou sexuálně žít.

Mýtus číslo sedm: Fakt, že nějaké ženy dosáhly lepšího společenského postavení znamená, že nerovnost mezi pohlavími byla vymícena.

Pravda: V každé společnosti převládá nějaký způsob nerovnosti. Některé ženy jsou sice ve vedení velkých firem, ale je jich pouze minorita. Fakt je, že se jedná o méně než 5 % z celku.

Mýtus: Feminismus není zapotřebí. Ženy mohou volit, mohou být zaměstnané a o žádný způsob diskriminace se ve společnosti nejedná.

Pravda: I když můžeme volit atp., pořád existují v zaměstnání tzv. skleněné stropy, které brání ženě v kariérním růstu. Proto ženy zastávají většinou jenom nižší pozice a jejich postavení vůči mužům je nevyrovnané.

Autor:
Publikováno: 21. 1. 2013 19:22 Nahlásit obsah