Vývoj ženské image od pravěku po současnost

Vývoj ženské image od pravěku po současnost

Image žen prošla od pravěku po současnost neskutečným vývojem. Každé století či období mělo svůj ideál krásy a také bylo určeno, jaký vzhled je u ženy běžný a žádaný.

Jak se změnila image žen od pravěku, přes starověk, středověk, renesanci, baroko, klasicismus, 19. a 20. století až po současnost si můžete prohlédnout v několikaminutovém úchvatném videu režisérky Leny Nosenko. Důraz je kladen nejen na účesy a make-up, ale také na oděv, který je pro danou dobu příznačný. Hlavní roli v tomto videu ztvárnila krásná Olga Zakharova, jako doprovodná hudba je použita skladba od Mobyho. Dámy, chtěly byste se vrátit o pár desítek let zpátky a vyzkoušet si dobové prvky nebo jste spokojené s trendy současné doby?

Autor:
Publikováno: 23. 5. 2018 07:00 Nahlásit obsah