Podle vědců by lidé nad 40 let neměli pracovat více než 3 dny v týdnu. Vysvětlení je jednoduché

Podle vědců by lidé nad 40 let neměli pracovat více než 3 dny v týdnu. Vysvětlení je jednoduché Zdroj: Shutterstock.com

S velmi zajímavou studií přišel Institut práce v australském Melbourne. Podle nich by lidé, kterým je 40 let a více, měli pracovat pouze tři dny v týdnu. Co je k tomuto výsledku vedlo?

Studie se zúčastnilo 3 500 respondentů obou pohlaví a vědci zkoumali jejich pracovní zvyklosti a jejich následné kognitivní funkce. Testování bylo rozděleno do dvou částí, přičemž ta první měřila funkce mozku, jako je logické a abstraktní myšlení. Druhá část se zaobírala znalostí jednotlivých účastníků testu.

Vědci dle získaných dat přišli k závěru, že výkon mozku respondentů byl nejvyšší v případě, kdy jejich pracovní doba činila 25 hodin týdně. Jakmile měli tito testovaní jedinci pracovat týdně 45 hodin, jejich výkonnost se rapidně snížila.

Jedním z autorů této studie je i profesor Colin McKenzie z Keio Univerzity, který dodává, že úroveň intelektuální stimulace, kterou poskytuje člověku práce, je přímo závislá na počtu odpracovaných hodin. Vysvětlení je tedy jednoduché – nejprve práce stimuluje aktivitu našeho mozku, avšak po překročení určitého počtu pracovních hodin dojde k únavě a k jisté míře stresu. Jakmile k tomuto překročení dojde, na naše kognitivní funkce to může mít doslova zničující účinek.

Zdroj: Shutterstock.com Kromě již výše zmíněného problému má také větší počet odpracovaných hodin vliv i na udržení mentální svěžesti u lidí, kteří jsou ve středním či pokročilejším věku. Podle profesora McKenzieho má tedy klasická pracovní 8hodinová doba po celý týden na náš mozek lepší vliv, než kdybychom nepracovali vůbec, za to však během ní nejsme maximálně efektivní.

Pochopitelně velmi důležitým faktorem je také druh práce a intenzita, jakou je náš mozek ovlivňován. Je to tedy zcela individuální, ovšem výsledky jsou nepopíratelné.

Autor:
Publikováno: 4. 10. 2018 14:53 Nahlásit obsah