Co dělat, když je v domě zloděj?

Tváří v tvář zloději

Nepropadejte panice, nevyprovokujte konflikt. Vaše první priorita by měly být životy vás a každého ve vašem domě, ne vašeho majetku. Pokud však zloděj ohrožuje váš život nebo se vás snaží někam vzít s sebou, budete se muset bránit.

Pokud chce zloděj váš majetek, spolupracujte s ním. Ukažte mu, kam schováváte drahé předměty nebo peníze. Vaše cennosti přeci nestojí za váš život!

Pokud nejste trénováni v oblasti sebeobrany, bojových sportů, nebo jste neprodělali speciální výcvik, je konfrontace s lupičem s prázdnýma rukama neuvěřitelně nebezpečná. Nejen proto, že nejste cvičeni, ale i proto, že by zloděj sám mohl nosit zbraň. Cokoliv tedy, co lze použít jako zbraň, je lepší než jen vaše ruce.

Možná si ani v takové situaci neuvědomíte, že velmi účinným obranným prostředkem se může v takové situaci stát třeba i dálkové ovládání vašeho vozidla. Mnoho vozidel má již dnes zabudované nouzové tlačítko v klíčích od auta. Mnoho zlodějů uprchne při zvuku autoalarmu, protože sousedé se pravděpodobně probudí a podívají se z okna. Obdobně lze využít i osobní bezpečnostní alarm (článek Kapesní alarm – osobní strážce doma, ale i na cestách připravuji).

Pokud už tedy k vašemu napadení dojde, musíte se bránit. Musíte bojovat. V takovém případě se zaměřte na nejzranitelnější místa. Vaším cílem je znesnadnit útok a umožnit svůj útěk, ne vyhrát boj. Nebojte se v takovém případě bojovat nečistě, bojujete o svůj život.

Takový kop do rozkroku znemožní na chvíli pohyb. Koleno je zvláště slabý kloub, dobře umístěný kop nebo úder ho může zcela zničit. Útočte na oči, třísla i hrdlo. Tato místa jsou neuvěřitelně citlivá a dobrý úder stačí k tomu, aby útočníka zpomalil nebo odradil od dalšího počínání a vám umožnil uniknout.

Nezůstávejte v blízkosti zloděje déle, než je potřebné. Pokud jste tedy schopni bojovat a vytvořit si příležitost k útěku, využijte ji.  

Zdroj: Shutterstock.com

Můžu napadnout zloděje?

Právně řečeno, každý, kdo vidí sebe nebo ostatní v nebezpečí, se může bránit. Existují však i omezení. Zákon je popisuje jako Krajní nouzi a nutnou obranu. Ale ten, kdo stojí v cestě zloději, také riskuje, že bude sám zraněn.

Zde mi dovolte malou vsuvku. Přikládám přesnou citaci Zákona č. 40/2009 Sbírky – trestní zákoník. Nemám totiž ráda, když někdo vykládá právo vlastními slovy. 

§ 28 - Krajní nouze

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.

(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.

§ 29 - Nutná obrana

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.

(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.

Pokud jste se dostaly do kontaktu s pachatelem, snažte se zapamatovat si důležité detaily. Policii bude určitě zajímat věk zloděje, jeho postava, výška, obličej, barva vlasů, barva očí, oblečení, jazyk, nářečí, tetování, nebo jiné abnormality, které jsou důležité pro budoucí vyšetřování a možné dopadení zloděje.  

Důležité jsou například i informace o dopravní prostředku, kterým pachatel unikl, nebo směr úniku.

Na závěr je nutné si ještě říct, že obdobné postupy budou platit pro případ, že máte zbrojní průkaz a držíte legálně zbraň. Tomu bych se však chtěla věnovat samostatně v jednom ze svých následujících příspěvků. Stejně tak, jako tomu, jak vůbec takovému vloupání a tím i nebezpečným situacím předcházet. 

Zapamatujte si však jedno z mých životních kréd:

„Umění, je zlu předcházet, ne ho řešit.“

strana 2 / 2
Publikováno: 18. 7. 2019 11:03 Nahlásit obsah