První písmena vašeho jména a příjmení o vás prozradí víc, než si myslíte

První písmena vašeho jména a příjmení o vás prozradí víc, než si myslíte Zdroj: Shutterstock

Naše jméno tvoří nedílnou součást naší identity. Nejen, že má svůj význam pro numerologické výpočty, svůj význam si nesou i samotné iniciály. Mnoho lidí věří, že každé písmeno má svou vibraci, která ovlivňuje náš život. A jaký význam nesou vaše iniciály?

Návod je jednoduchý. Vezměte první písmeno vašeho křestního jména a první písmeno vašeho příjmení a v seznamu níže dohledejte příslušné významy. Pokud je ve vašem písmenu háček, jeho význam je stejný jako varianta písmena bez háčku (či čárky).

A – má energii a sílu, je pro něj typická silná individualita, motivace a schopnost motivovat druhé.

B – je zdrojem zdvořilosti a etického jednání, typická je pro něj týmovost a empatické jednání.

C – je komunikativní, optimistické a také zvědavé, jeho stinnou stránkou může být necitlivost a netaktnost.

D – je znakem pracovitosti, cílevědomosti a určité vyrovnanosti. Jedná se o lidi, kteří postupují podle logiky a bývají v životě úspěšní.

E – je vřelé, laskavé a soucitné. Je schopné se přizpůsobit jakékoliv situaci.

F – charakterizuje ho přátelskost a zodpovědné a rozumné jednání.

G – je velmi duchovní, otevřené a ochotné. Má sklon k víře.

H – značí rozumnost a klid. Písmeno charakterizuje velká kreativita a fantazie.

CH – je kombinací dvou písmen, C je pozitivní, plné radosti, H je znakem rovnováhy.

I – je znakem inteligence, smyslu pro spravedlnost, ovšem také náladovosti.

J – symbolizuje vítězství a odhodlání. Vyznačuje se samostatností a schopností jít si za svým.

K – je symbolem odvahy, může se však vyznačovat i lehkovážností.

L – je aktivní, živé a plné kreativity!

M – je protikladem k písmenu N. Je vážné a přemýšlivé.

Zdroj: Shutterstock

N – je zábavné, vtipné, ale občas také trochu žárlivé.

O – je symbolem mateřství, je starostlivé a zvídavé.

P – je znakem vědění a bystrosti. Je velmi učenlivé, stinnou stránkou však může být neochota se o získané podělit.

Q – má svou zvláštní auru. Je přitažlivé i tajemné zároveň, vyznačuje se věrností, ale také leností.

R – je typické pro porozumění a toleranci.

S – vyznačuje se svou soutěživostí, ale také čestností. Je také velmi zručné a výkonné.

T – je klidné, nekonfliktní a mírumilovné. Člověk s tímto písmenem preferuje spíše samotu.

U – je emotivní a inspirující. Je znakem pro úsměv a štěstí.

V – je neskutečně odhodlané a pracovité. Občas může být až příliš strohé, odměnou je však úspěch.

W – je znakem pro dobrodružství a také umění. Může být i příliš impulzivní a občas také lakomé.

X – je symbolem pro klid a harmonii. Je starostlivé, avšak zároveň velmi smyslné.

Y – je upřímné, sebevědomé a nezávislé.

Z – pojí se s ním silná vůle a odhodlání. Ve svém okolí vzbuzuje respekt a pocit autoritativnosti.

Autor:
Publikováno: 21. 2. 2023 09:35 Nahlásit obsah