Jak ovlivňuje pořadí, ve kterém jsme se narodili, naši osobnost? Známe odpověď

Jak ovlivňuje pořadí, ve kterém jsme se narodili, naši osobnost? Známe odpověď Zdroj: Shutterstock

Určitě jste se také setkali s názorem, že nejstarší sourozenci jsou mnohem zodpovědnější a naopak jedináčci bývají sobečtí a vztahovační. Je to však jen zaběhlý stereotyp nebo je to, že to v jakém pořadí jsme se narodili, ovlivňuje naši osobnost, skutečná pravda?

Proto jsme se rozhodli na toto téma zaměřit o něco více a najít na tuto zajímavou otázku odpověď. Teorie o tom, zda je naše osobnost přímo ovlivňována pořadím, ve kterém jsme se narodili, se začala objevovat již v roce 1920 u přítele a kolegy Sigmunda Freuda Alfreda Adlera. Adler věřil, že pořadí, ve kterém se do rodiny narodíte, dost podstatě ovlivňuje vaši osobnost.

Prvorozené dítě (nejstarší)

Podle Adlera má nejstarší dítě tendenci být konzervativní a rádo lidi kolem sebe vede, vzhledem k tomu, že často neslo zodpovědnost za své mladší sourozence. V budoucnu, až vyroste, bude z něj zodpovědný rodič, který rád ve vztahu přebírá iniciativu.

Druhé dítě (prostřední)

Tím, že jeho starší bratr nebo sestra se ho snaží řídit, prostřední dítě má tendenci svého staršího sourozence překonat. V rodině mívají prostřední děti sklony být ambiciózní, avšak ne sobecké. Také si staví nepřiměřeně vysoké cíle a to vede k tomu, že často selžou, což je na druhou stranu udělá silnějšími než kohokoli jiného.

Zdroj: Shutterstock

Poslední dítě (nejmladší)

Zpravidla toto dítě dostává nejvíce péče a pozornosti od rodičů i od starších sourozenců. To je důvod, proč mohou mít někdy pocit, že nemají volnost a svobodu. Nicméně, tyto děti mají obvykle vysokou motivaci překonat své starší bratry či sestry. Velmi často dosahují velkých úspěchů a rádi získávají uznání. Bývají opravdu výbornými atlety, hudebníky nebo umělci. Nejmladší dětí v rodině mají také tendenci být společenské, naopak je také pravděpodobné, že budou více nezodpovědné a lehkovážné než jejich starší sourozenci.

Jedináček

Nemá komu konkurovat, proto je jeho jediným soupeřem často otec. Bývá přehnaně hýčkán svými rodiči, kteří se jej snaží ochránit před vším a před všemi. Závislost a sebestřednost jsou dvě dokonale výstižná slova tohoto stylu života. Jedináčci mívají často potíže navazovat kontakty se svými vrstevníky. Děti, které nemají žádného sourozence, mají tendenci stát se perfekcionisty a také jsou schopni jít „přes mrtvoly“, když chtějí dosáhnout svých vytyčených cílů.

Zdroj: Shutterstock

Jak to ovlivňuje IQ

Některé teorie říkají, že pořadí, ve kterém jste se vy nebo vaši sourozenci narodili, má také vliv na vaši osobnost a také na úroveň IQ. Což ovšem vytvořilo předěl mezi jednotlivými výzkumníky a to na ty, kteří tuto teorii striktně zamítli, zatímco jiní jsou přesvědčení, že to hraje klíčovou roli. Výzkumníci z univerzity v Lipsku a Německu zkoumali více než 20 000 dospělých lidí z USA, Velké Británie a Německa a porovnávali jednotlivé sourozence a pořadí, ve kterém se do rodiny narodili.

Zjistili, že starší děti obecně vykazují vyšší výkon v testech inteligence, na druhou stranu také zjistili, že pořadí nemá žádný vliv na emoční stabilitu a představivost dané osoby.

Jak to ovlivní osobnost

Výzkumníci analyzovali osobnostní rysy u 377 000 studentů ze středních škol v USA. Zjistili, že prvorozené děti mají větší tendenci být upřímní a dominantní, jsou však také méně přátelští. Prostřední děti jsou více svědomité a pečlivé. Nejmladší děti jsou pravděpodobně více otevřené a přátelské než jejich starší sourozenci. Děti, které nemají sourozence, jsou často nervózní, také rádi tráví čas mimo domov a jsou společenské.

Autor:
Publikováno: 14. 1. 2022 12:42 Nahlásit obsah