Máte krevní skupinu s negativním Rh faktorem? Zjistěte, jak Rh minus formuje vaši osobnost

Máte krevní skupinu s negativním Rh faktorem? Zjistěte, jak Rh minus formuje vaši osobnost Zdroj: Shutterstock.com

Každý z nás ví, jakou má krevní skupinu. Kromě toho nás rozděluje také Rh faktor. Jsme buď Rh pozitivní, nebo Rh negativní. Pokud máte krevní skupinu Rh negativní, patříte k výjimečným lidem. V evropské populaci má Rh minus pouze 16 procent lidí, v celosvětovém měřítku pak pouze 1 procento. Co všechno o vás tento Rh negativní faktor vypovídá?

Lidé s negativním Rh faktorem jsou výjimeční

Rozhodně s námi budete souhlasit, když řekneme, že lidé s krevní skupinou Rh minus jsou naprosto výjimeční. Negativní Rh faktor se nejčastěji vyskytuje na evropském kontinentu u bělochů, a to v zastoupení až 16 procent. Na africkém kontinentu je Rh negativních pouze 8 procent lidí a u severoamerických indiánů a Asiatů pak 1 procento.

V Evropě byste našli několik národnostních populací, pro které je Rh negativní faktor přímo typický. Zářným příkladem je Baskicko – u Basků se krevní skupina s negativním Rh faktorem vyskytuje ze 40 až 50 procent. Vyšší procentuální podíl lidí s negativním faktorem najdete také ve Francii nebo u lidí židovského původu.

Zdroj: Shutterstock.com

Jak Rh minus ovlivňuje fyzickou a psychickou stránku člověka?

I tak jsou lidé s faktorem Rh minus oproti lidem s faktorem Rh plus v menšině. Jejich jedinečnost je dána i tím, že negativní Rh faktor je formuje nejen fyzicky. Ovlivňuje také jejich osobnost a povahové vlastnosti. Co všechno tedy můžeme o lidech, kteří mají krevní skupinu s negativním Rh faktorem, říct?

1. Ve srovnání s Rh pozitivními lidmi mají slabší imunitu. Jsou méně odolnější a na shodná onemocnění reagují podstatně hůře než lidé s Rh plus.

2. Mají vyšší IQ.

3. Jsou empatičtí, mají velmi silnou intuici a často i extrasenzorické schopnosti. Někdy se jim zdají prorocké sny. Dokážou rozpoznat nebezpečí, lež i negativní energii. Cítí také bolest druhých.

4. Při rozhodování se často řídí instinktem.

5. Nejsou tolik fyzicky zdatní.

6. Trpí několika nevysvětlitelnými fobiemi.

7. Jsou skeptičtí vůči novým věcem.

8. Jsou pro ně typické blonďaté či zrzavé vlasy a modré, zelené či zelenohnědé oči.

9. Mají nižší teplotu těla.

10. Jsou velmi citliví na teplo, světlo a sluneční žár.

Krevní skupiny A, B, AB a 0 a negativní Rh faktor: Jejich spojení určuje hlavní osobnostní rysy

Výše uvedená charakteristika lidí s negativním Rh faktorem však není úplná. Korejci a Japonci totiž věří, že negativní Rh faktor je navíc propojen přímo s krevní skupinou člověka, což určuje jeho hlavní osobnostní rysy.

Krevní skupina 0 Rh negativní

Jste přirozenými vůdci. Jednáte v souladu se svým rozumem a instinktem. Svých cílů dosahujete i přes možná rizika, následujete svůj vnitřní hlas, na vašem místě by se druzí obávali následků. Tato skutečnost vás může katapultovat na vrchol, ale také vést k izolaci a odcizení od ostatních.

Zdroj: Shutterstock.com

Krevní skupina A Rh negativní

Jste velmi citově založení. Emoce pro vás hrají tu nejdůležitější roli. Nikdy do ničeho nejdete po hlavě, svá rozhodnutí a činy zpravidla odkládáte na později. Často pláčete u filmů i v emočně vypjatých situacích. Jste velmi šťastní ve společnosti lidí, kteří od vás nic neočekávají.

Krevní skupina B Rh negativní

Orientujete se na cíle, které jste si vytyčili. Při dosahování svých cílů se často neohlížíte na druhé a jejich potřeby. I když jste citliví, na druhou stranu jste také materiálně založení. Dokážete projít i velmi těžkými časy, protože víte, že na konci tunelu se nachází světlo.

Krevní skupina AB Rh negativní

Jste podobně citliví jako lidé s krevní skupinou A Rh minus. Na druhou stranu jste materiálně založení jako lidé s krevní skupinou B Rh minus. Lidé s krevní skupinou A Rh minus a B Rh minus si však v sobě recesivně nesou povahové vlastnosti krevní skupiny O Rh minus. U vás se však povahové vlastnosti „nuly“ vůbec neprojevují, protože jako krevní skupina AB Rh negativní tvoříte uzavřenou nádobu.

Autor:
Publikováno: 18. 1. 2021 17:30 Nahlásit obsah