Vědci učinili přítrž spekulacím: Koronavirus nepochází z laboratoře, vznikl přirozeně

Vědci učinili přítrž spekulacím: Koronavirus nepochází z laboratoře, vznikl přirozeně Zdroj: Shutterstock.com

V posledních týdnech se světem šířily spekulace, že nový typ koronaviru je biologickou zbraní, která uměle vznikla v laboratoři. Toto tvrzení zpochybnil mezinárodní tým vědců. Odborníci na základě analýzy genomů SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, zjistili, že ke vzniku nového typu koronaviru došlo přirozeně.

Nový koronavirus je výsledkem přirozených evolučních procesů

Nový typ koronaviru SARS-CoV-2, který se loni v listopadu objevil nejprve v čínském městě Wu-chan, má na svědomí celosvětovou pandemii onemocnění COVID-19. Během jeho šíření světem mnozí lidé spekulovali o tom, že tento zákeřný virus vznikl umělou cestou.

Konec tomuto tvrzení učinil mezinárodní vědecký tým, který nepřinesl jakýkoliv důkaz o tom, že by nový koronavirus vznikl v laboratoři nebo by byl jakkoliv uměle upraven. Vědecký tým vedl imunolog a mikrobiolog Kristian Andersen z amerického institutu Scripps Research, spolupracovali s ním také další vědci z USA, Austrálie a Velké Británie. Tito odborníci se zaměřili na analýzu genomů SARS-CoV-2 a příbuzných koronavirů.

Porovnáním genomových sekvencí různých dostupných kmenů koronavirů jsme zjistili, že SARS-CoV-2 je výsledkem přirozených evolučních procesů,“ uvedl Kristian Andersen z institutu Scripps Research.

Zdroj: Shutterstock.com Mezinárodní vědecký tým analyzoval původní čínská data

Tým vědců vedený Kristianem Andersenem zkoumal původní čínská data s cílem, aby zjistil původ a evoluci nového typu koronaviru SARS-CoV-2. Čínským vědcům se přitom podařilo již dříve zjistit, že počet případů COVID-19 se rapidně zvyšuje díky přenosu z člověka na člověka. Dále zmapovali, že zdrojem nákazy bylo jediné zavlečení viru do lidské populace, tedy nešlo o opakovanou nákazu z více zdrojů.

Vědci vedení Kristianem Andersenem tato čínská data analyzovali. Ve svých analýzách se přitom zaměřili zejména na dvě specifická místa ve virovém S proteinu, který umožňuje úspěšný průnik do hostitelské buňky. V prvním případě se jedná o receptor vážící doménu (RBD), která je odpovědná za vazbu viru na receptor cílových buněk. Ve druhém případě jde o „místo štěpení“, které musí být rozpoznáno a štěpeno enzymy hostitele, čímž je virový protein aktivován ke vstupu do buněk.

Nový koronavirus je příbuzný s koronavirem netopýrů

Na základě analýzy genomů SARS-CoV-2 a příbuzných koronavirů vědecký tým vedený Kristianem Andersenem zjistil, že se nový koronavirus nejvíce podobá koronaviru z netopýrů (CoV RaTG13). RBD nového koronaviru se však velmi účinně váže také na lidskou formu receptoru ACE2, který se nachází na vnější straně plicních buněk.

"RDB viru SARS-CoV-2 je výsledkem přirozené selekce, ke které došlo u původně netopýřího viru. A to buď v lidském hostiteli, nebo ve zvířecím hostiteli s ACE2 receptorem podobným tomu lidskému. Podobné znaky vykazuje také druhá zkoumaná struktura – místo štěpení. Očividně tedy SARS-CoV-2 není produktem genetického inženýrství, ale výsledkem spontánních evolučních procesů,“ vysvětluje Kristian Andersen z amerického institutu Scripps Research.

Zdroj: Shutterstock.com Vědci odhalili možný původ viru

Kristian Andersen přitom mluví o dvou možných scénářích původu nového koronaviru. V rámci první verze je možné, že se tento virus vyvinul do svého současného patogenního stavu přirozenou selekcí ve zvířecím hostiteli a teprve pak přešel na člověka. Podle druhé verze nejprve nepatogenní typ koronaviru přešel ze zvířete na člověka a až poté se v rámci lidské populace rozvinul do současného patogenního stavu.

Podle Andrewa Rambauta z Edinbursghské univerzity, který se na výzkumu také podílel, je takřka nemožné zjistit, která verze je pravděpodobnější. „V případě, že by SARS-CoV-2 vstoupil do člověka v jeho současné patogenní formě ze zvířecího zdroje, zvyšuje se pravděpodobnost budoucích ohnisek, protože kmen viru způsobující nemoc by stále mohl cirkulovat v populaci zvířat a mohl by znovu přejít na lidi. Šance na to, že nepatogenní koronavirus znovu vstoupí do lidské populace, kde se vyvinou vlastnosti podobné SARS-CoV-2, jsou nižší,“ upozorňuje tento britský vědec.

Autor:
Publikováno: 23. 3. 2020 10:03 Nahlásit obsah