Žák 6. třídy, který je dyslektik, dostal za 4 chyby v diktátu pětku. Učitelka ignoruje způsob, jak s žákem pracovat, zlobí se Líný učitel

Žák 6. třídy, který je dyslektik, dostal za 4 chyby v diktátu pětku. Učitelka ignoruje způsob, jak s žákem pracovat, zlobí se Líný učitel Zdroj: Shutterstock

Žák 6. třídy jedné české základní školy, který je dyslektik, psal spolu s ostatními spolužáky diktát z českého jazyka. I když v něm vzhledem ke své diagnóze udělal pouhé čtyři chyby, jeho učitelka mu dala za pět. Toto hodnocení nazvedlo ze židle Líného učitele alias Roberta Čapka, který o nevhodném přístupu učitelky informoval na svém Facebooku.

Diktát se 4 chybami, který napsal dyslektik: Opravdu je hodnocení za 5 správné?

“Diktát, který vidíte na obrázku, napsal DYSLEKTIK. Učitelka českého jazyka, které dala žákovi pětku, naprosto ignoruje způsob, jakým by měla se žákem pracovat. Je půlka října a tento žák má už čtyři z pěti známek pětky!!! Dyslektik z českého jazyka!! V šesté třídě! Už mě ta bída českých škol opravdu přestává bavit,” uvedl pedagog Robert Čapek, který se snaží reformovat české školství, ve své facebookové skupině Líný učitel.

Robert Čapek sdílel na Facebooku přímo stránku diktátového sešitu žáka šesté třídy, který trpí dyslexií a který má doporučení z pedagogicko-psychologické poradny, že by s ním měli pedagogové s ohledem na jeho diagnózu speciálně pracovat. 

Zdroj: Shutterstock Tato učitelka nezná základy svého řemesla, zlobí se Líný učitel

Nelze si také nevšimnout, že navzdory své poruše žák napsal dlouhý diktát precizně, úhledně a s pouhými čtyřmi chybami. Rozhodně by spoustu vrstevníků i dospělých, kteří by se do tohoto diktátu také pustili, svým výsledkem strčil do kapsy.

“Upozorňuji dotyčnou učitelku a každou další, že jestli přiletí nějakému dyslektikovi z diktátu pětka, navzdory jeho diagnóze a doporučením z poradny, že tuto učitelku a školu uvedu jmenovitě. Ať rodiče vidí, ve které škole který „učitel“ nezná ani základy svého řemesla a kdo zvyšuje žákům odpor nejen k učení, ale k jejich rodnému jazyku – svou vlastní neschopností a neodborností,” vyjádřil se k celé záležitosti ostře Robert Čapek.

Robert Čapek vysvětlil, jak pracovat s dyslektikem, který píše diktát

“Copak se češtináři a češtinářky už dočista zbláznili? Na co trénují dyslektiky v dovednosti psát diktát? Kde je tu individuální práce se žákem, kde je diferenciace obtížnosti? V celém RVP navíc není o dovednosti psát diktát ani slovo. Ať je to jasné: psaní diktátů klasickým způsobem je jako forma zjišťování vědomostí u dyslektika nevhodná!” upozornil dále Robert Čapek alias Líný učitel na nešvary v českém školství.

Zdroj: Shutterstock V rámci osvěty pedagog Robert Čapek veřejně vysvětlil, jakým způsobem by měli učitelé pracovat s dyslektikem, který píše diktát.

“S dyslektikem se u diktátu zachází takto:

  • místo diktátu dělá jiné úkoly (třeba cvičení na doplňování) nebo cokoliv jiného;
  • pokud už musí psát diktát, píše třeba jenom každou druhou větu;
  • tyto „jeho“ věty se diktují zpomaleně;
  • jeho diktáty nejsou klasifikovány známkou!!!
  • žák je pouze informován o počtu chyb;
  • učitel pak podtrhne chyby a napíše nad ně správné znění;
  • červenou tužku ideálně nechá doma; stejně jako různá negativní pitomá razítka;
  • Tento bod je výjimkou budu předchozího: pokud se žákovi diktát povede (například se sníží počet chyb) – nešetříme jedničkou, to je ostatně jediná známka, kterou může dyslektik za diktát dostat;
  • vždy ale hodnotíme pozitivně a posilujeme to, co se žákovi povedlo;
  • samozřejmě stále se pracuje s žákem individuálně a formativně.”
Zdroj: Líný učitel | Facebook.com
Autor:
Publikováno: 24. 10. 2022 09:25 Nahlásit obsah