Svátek svatého Ondřeje slavíme 30. listopadu. Zvyky a tradice přejí v tento den nevěstám

Svátek svatého Ondřeje slavíme 30. listopadu. Zvyky a tradice přejí v tento den nevěstám Zdroj: Shutterstock

Svatý Ondřej, jehož svátek připadá na 30. listopadu, je v lidové tradici označován za patrona nevěst. Vedle Štědrého dne totiž svátek svatého Ondřeje sloužil k lidovému věštění budoucnosti. Zvlášť svobodné dívky se v tento den pokoušely zjistit, kdy a za koho se provdají.

Kdo byl svatý Ondřej

Svatý Ondřej byl rybářem v galilejské Betsaidě nacházející se na břehu Genezaretského jezera. Patřil k učedníkům Jana Křtitele a byl jedním z prvních učedníků Ježíše. Tento muž je nejčastěji spojován se zázračným nasycením pěti tisíc lidí, kdy Ježíše upozornil na chlapce nesoucího ryby a bochníky. Svatý Ondřej zemřel mučednickou smrtí v roce 70 našeho letopočtu v řeckém Patrasu, jeho kříž měl tvar písmene X.

V lidové tradici je svatý Ondřej označován za patrona nevěst a rybářů. 30. listopadu, kdy má svatý Ondřej svátek, naši předkové předpovídali svou budoucnost týkající se lásky, manželství, smrti, bohatství, ale i úrody nebo počasí.

Věštění na svatého Ondřeje bylo pro všechny, kteří chtěli znát svůj osud

Lidové věštění na svatého Ondřeje je starobylého data. Má pravděpodobnou spojitost s kultem pohanských démonů, ochranou před zlem a magickou silou nastupující zimy. Jakým způsobem 30. listopadu naši předkové konkrétně věštili svou budoucnost?

Pokud chtěli znát svůj osud, vzali si čtyři hrnečky, do kterých postupně přiklopili hlínu, hřeben, kousek chleba a prsten. Následně tyto hrnečky promíchali, aby nevěděli, kde se jednotlivé věci nacházejí. Člověk, který chtěl znát, co jej v příštím roce čeká, následně musel jeden vybraný hrneček odklopit. Když pod hrnkem našel hlínu, znamenalo to smrt, hřeben byl symbolem nemoci, chléb symbolem zbohatnutí a prsten symbolem svatby.

Lidové věštění počasí: Jak bude v příštím roce?

Naši předkové na svatého Ondřeje rovněž věštili, jaké bude v následujícím roce počasí. A to například tímto způsobem: Na svatého Ondřeje hoď dřívko na vodu: přeplyne-li, bude mokrý rok, zůstane-li na povrchu tiše, bude suchý rok.”

Svátek svatého Ondřeje: Důležitý den pro budoucí nevěsty

Svátek svatého Ondřeje měl pro naše předky čarovnou moc. Jelikož je v lidové tradici svatý Ondřej považován za patrona nevěst, vdavekchtivé dívky se 30. listopadu snažily zjistit, jestli se v následujícím roce provdají a kdo bude jejich ženichem.

Aby bylo jejich věštění účinné, svobodné dívky k němu přistupovaly po předchozím půstu. O půlnoci před svatým Ondřejem vdavekchtivé dívky chodily klepat na kurník a přitom říkaly: “Kohoutku, kohoutku zakokrhej. Muže-li dostanu, vědět mi dej. Slepičky, vy nechte kokotání, nekazte mi, nekazte vdávání.” Pokud se ozval kohout, dívka se měla do roku vdát. Jestli se ale ozvala slepice, měla dívka na vdavky ještě zapomenout.

Jaký další lidový zvyk se váže k svátku svatého Ondřeje? Dívka, která se chtěla vdávat, zasadila 30. listopadu větvičku do květináče a každý den ji zalévala vodou nabíranou do úst. Jestliže se tato větvička do 25. prosince, kdy je Boží hod, zazelenala nebo vykvetla, bylo to pro dívku znamení, že bude mít brzy svatbu.

Dívky také na svatého Ondřeje psaly na papírky jména chlapců, na které si myslí, a na noc tyto papírky daly pod polštář. Ráno po probuzení ihned jeden papírek vytáhly. Chlapec, který byl napsán na papírku, byl dívčin vyvolený ženich.

Svatý Ondřej a lidové pranostiky

Ke svátku svatého Ondřeje, 30. listopadu, se váže hned několik lidových pranostik. Tyto pranostiky se vztahují zejména k počasí a nadcházející úrodě. O které se konkrétně jedná?

  • Sníh na svatého Ondřeje, vzešlému žitu nepřeje.
  • Svatý Ondřej dělá led a svatý Jiří jej láme.
  • Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží.
  • Ondřejův sníh zůstane ležet sto dní.
  • Hrozí-li Kateřina sněhem, přinese jej Ondřej.
  • Svatého Ondřeje slzice naplní ovocem truhlice.

Zdroj: Cesketradice.cz, Novinky.cz, Denik.cz

Autor:
Publikováno: 30. 11. 2021 15:07 Nahlásit obsah