Zvyky a tradice na svátek Tří králů: Víte, co znamená K+M+B napsané křídou na dveřích?

Zvyky a tradice na svátek Tří králů: Víte, co znamená K+M+B napsané křídou na dveřích? Zdroj: Shutterstock

Tři králové, tedy Kašpar, Melichar a Baltazar, mají dle kalendáře tradičně svůj svátek 6. ledna. V tento den naši předkové dodržovali spoustu tradic a zvyků a věštili rovněž budoucnost. Na dveřích domů a chlévů rovněž nesměl chybět nápis K+M+B. Víte, co znamená? Rozhodně se nejedná o počáteční písmena jmen Tří králů.

Kdo byli Tři králové

Legenda praví, že Tři králové podle hvězd předpověděli, že se má narodit nový král. Proto se vydali malému Ježíškovi poklonit a jako dar mu vzali tehdy nejdražší věci na světě, tedy zlato, kadidlo a myrhu. Tři králové narozeného Ježíška spolu s Marií a Josefem našli v obyčejné stáji, která se nacházela v polích za městem Betlém.

Tato legenda však nepopisuje, jak tito mudrcové vypadali a kolik jich bylo. V průběhu staletí se dokonce mluvilo o dvou až dvanácti mudrcích. Až později se ustálil počet tří a ve 12. století se začala užívat jména Kašpar, Melichar a Baltazar. Tito muži přitom byli ve 13. století “povýšeni” z mudrců na krále. Od té doby tedy mluvíme o Třech králích - Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi.

Přesný význam K+M+B+ napsaného křídou na dveřích

K svátku Tří králů se ve střední Evropě už dlouhá staletí váže tradice, v rámci které postavy Tří králů obcházejí stavení a žehnají domům (v minulosti neopomněli ani chlévy). Při tomto žehnání Tři králové napíšou bílou svěcenou křídou na dveře domu nápis K+M+B+ doplněný o letopočet (například K+M+B+2022). Jaký je jeho význam?

K+M+B+ rozhodně neznamená počáteční písmena jmen Tří králů Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se často traduje. Jde naopak o zkratku latinského Christus mansionem benedicat, v českém překladu Kristus požehnej tomuto domu. Křížky za velkými písmeny navíc nejsou znaménkem plus, ale symbolizují Nejsvětější Trojici, tedy Otce, Syna a Ducha Svatého.

Zvyky a tradice, které naši předkové dodržovali na Tři krále

Věštění délky života: Každý člen rodiny si zapálil stejně vysokou svíčku. Komu svíčka dohořela nejdříve, ten také nejdříve zemře. Pokud dým zhaslé svíčky stoupal vzhůru, čekalo dotyčného nebe. Pokud stoupal do stran či dolů nebo prskal, čekalo jej peklo.

Mazanec: Na Tři krále hospodyně pekly mazanec, do jehož těsta vložily minci. Člen rodiny, který minci našel, mohl 6. ledna svou domácnost kropit svěcenou vodou a psát písmena s křížky nade dveře.

Pevné zdraví: Pokud se člověk v den svátku Tří králů ponořil do studené řeky či potoka, čekalo jej v následujícím roce pevné zdraví.

Svěcená voda: Ten, kdo vypil hned 6. ledna ráno na lačno posvěcenou vodu z kostela, měl být v příštím roce zdravý. Kropení svěcenou vodou mělo dále ochránit stavení a stáje před ohněm. Při kropení zahrady a pole zajišťovala svěcená voda zase dobrou úrodu.

Tříkrálová svěcená křída: Naši předkové ji používali jako léčebný magický přípravek. Nejen, že se s ní psalo požehnání K+M+B+ na dveře. Například v kolébce chránila novorozená miminka před divoženkami, maminky v šestinedělí ji nosily ve váčku na krku coby ochranu před uřknutím.

Současná tříkrálová tradice: Odstrojení vánočního stromečku

Na tříkrálové tradice našich předků mnozí z nás již zapomněli. 6. ledna však většina českých domácností dodržuje jiný tříkrálový zvyk. Jedná se o odstrojení vánočního stromečku a schování veškerých vánočních dekorací. Proč odstrojit vánoční stromeček zrovna na Tři krále? Dle křesťanské tradice totiž tímto dnem nastává konec vánočního období.

Lidové pranostiky na Tři krále

✔ Na Tři krále o krok dále.

✔ Na Tři krále zima zlá je.

✔ Na Tři krále mrzne stále.

✔ Je-li v tříkrálové noci mnoho hvězd, urodí se hojně brambory.

✔ Je-li na Tři krále větrno, bude úrodno.

Zdroj: Novinky.cz, Pastorace.cz, Living.iprima.cz

Autor:
Publikováno: 6. 1. 2022 13:50 Nahlásit obsah