Vakcíny proti koronaviru Pfizer, Moderna a AstraZeneca, ale i Sputnik, Novavax a Janssen: Jak fungují a čím se od sebe liší

Vakcíny proti koronaviru Pfizer, Moderna a AstraZeneca, ale i Sputnik, Novavax a Janssen: Jak fungují a čím se od sebe liší Zdroj: Shutterstock.com

Vakcín proti koronaviru byla vyvinutá celá řada. Státy EU mohou aktuálně používat vakcíny Pfizer/BioNtech, Moderna a AstraZeneca, které schválila Evropská komise. V Česku se zatím očkuje prvními dvěma. Ve hře jsou však i další vakcíny proti koronaviru, včetně vakcín Sputnik, Novavax a Janssen. Na jaké bázi tyto vakcíny fungují?

Vakcína Pfizer a BioNTech

Vakcína americké firmy Pfizer a německé firmy BioNTech byla schválená Evropskou komisí již 21. prosince 2020. Jedná se o mRNA vakcínu, která v sobě obsahuje molekulu messenger RNA nesoucí instrukce ke tvorbě spike proteinu. Tento spike protein je součástí viru SARS-CoV-2. Vakcína Pfizer a BioNTech tedy neobsahuje samotný virus a nemůže způsobit onemocnění covid-19.

Vakcína Pfizer a BioNTech se podává ve dvou dávkách. Po druhé dávce vykazuje již 95procentní účinnost. Jak vakcína funguje? “Když se vakcína podá člověku, některé z jeho buněk získají instrukce z mRNA a dočasně začnou vytvářet spike protein. Imunitní systém dané osoby poté rozpozná tento protein jako cizorodý, začne vytvářet protilátky a aktivuje T buňky (bílé krvinky) pro obranu organismu. Jestliže se daná osoba později setká s virem SARS-CoV-2, její imunitní systém jej rozpozná a organismus bude připraven se proti němu bránit. Molekula mRNA z vakcíny v těle nezůstane, nýbrž se krátce po vakcinaci rozloží,” vysvětluje na svých webových stránkách Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Vakcína Moderna

Stejně jako v případě vakcíny od firem Pfizer a BioNTech je Moderna mRNA vakcínou. Jak vakcína funguje? Vakcína Moderna se podává ve dvou dávkách. Funguje na stejném principu jako vakcína firem Pfizer a BioNTech. 

Vakcína Moderna, která byla schválená pro použití ve státech EU Evropskou komisí 6. ledna 2021, vykazuje po druhé dávce až 94,1procentní účinnost.

Vakcína AstraZeneca

Vakcína britsko-švédské firmy AstraZeneca funguje na jiné bázi nežli vakcína od Pfizeru nebo Moderny. Jedná se o tzv. adenovirusovou vakcínu. Její základ tvoří modifikovaný adenovirus, který obsahuje gen na tvorbu spike proteinu. Adenovirus se však nemůže v těle po očkování množit ani způsobit onemocnění. Úlohou této vakcíny je tedy připravit lidské tělo na obranu proti koronavirové infekci.

Vakcína AstraZeneca je podle svého výrobce zcela bezpečná pro věkovou skupinu 18 až 55 let. Účinnost této vakcíny, kterou společně vyvinula firma Astra Zeneca a Oxfordská univerzita, je tři měsíce po aplikaci první dávky 76 procent. V případě dvou dávek, mezi nimiž je časový úsek dlouhý alespoň 12 týdnů, je účinnost vakcíny Astra Zeneca 82,4 procent.

Evropská léková agentura doporučila vakcíně AstraZeneca udělení podmínečné registrace na unijním trhu. Tuto podmínečnou registraci Evropská komise schválila 29. ledna. Vedle vakcín od firem Pfizer/BioNtech a Moderna je AstraZeneca třetí vakcínou, kterou momentálně mohou využívat státy Evropské unie.

Vakcína Sputnik

Ruská vakcína Sputnik funguje podobně jako vakcína firmy AstraZeneca. Používá tedy modifikovanou verzi adenoviru, což je virus běžného nachlazení. Vakcína Sputnik však pro každou dávku využívá jiný druh lidského adenoviru. Snaží se tím vyvolat ještě silnější a dlouhodobější imunitní reakci lidského těla. Předběžné výzkumy ukazují, že vakcína Sputnik má po dvou dávkách 91,6procentní účinnost.

Evropská léková agentura zatím vakcínu Sputnik nedoporučila Evropské komisi k udělení podmínečné registrace. Tato vakcína je již registrovaná v Ruku, Srbsku, Maďarsku, Arménii, Bělorusku, Argentině, Bolívii, Paraguqayi, Venezuele nebo Tunisku.

Vakcína Novavax

Evropská léková agentura přijala 4. února 2021 žádost o předběžné hodnocení vakcíny od společnosti Novavax. Nejde však ještě o žádost o registraci, ale o nástroj, prostřednictvím kterého výrobci vakcín postupně dodávají Evropské lékové agentuře informace o vyvíjené vakcíně, které již mají k dispozici.

Vakcína Novavax funguje na bázi proteinu. Obsahuje tedy laboratorně vyrobené části spike proteinu. Má v sobě rovněž pomocnou látku, jejíž úlohou je posílit imunitní odpověď na vakcínu. Vakcínou Novavax se již očkuje ve Velké Británii. Podle prvotních zjištění má účinnost 89 procent.

Vakcína Janssen (Jonhson and Johnson)

O předběžné hodnocení požádal Evropskou lékovou agenturu také výrobce vakcíny Janssen (tato společnost spadá pod Johnson and Johnson). Vakcína Janssen má podobný mechanismus jako vakcína AstraZeneca. Jejím základem je modifikovaný adenovirus, který má v sobě gen na tvorbu spike proteinu. Podle společnosti Janssen se samotný adenovirus ve vakcíně nemůže množit ani zapříčinit onemocnění.

Autor:
Publikováno: 5. 2. 2021 13:48 Nahlásit obsah