Finanční týrání: Jemná forma emočního týrání

Uchovávat své osobní údaje v bezpečí

Oběť by měla kontaktovat svou banku a požádat ji o změnu přístupových kódů ke svým účtům. Změnu PIN kódu na kreditních kartách je v dnešní době zcela běžné měnit již na bankomatech příslušné banky. Měla by změnit svá hesla ve svém osobním počítači nebo telefonu, včetně hesla, která používá k přihlášení ke svému bankovnímu účtu. A hlavně, nepředávat žádná hesla nikomu jinému. A nepodepisovat žádnou formu finanční smlouvy předloženou tyranem

Chránit svůj kredit

Pokud účet oběti vykazuje aktivitu, kterou nezná, měla by okamžitě kontaktovat svou banku a požádat o zablokování účtu, případně po konzultaci s bankou může celou věc oznámit policii s podezřením na podvod. 

Šetřit si peníze

Pokud to situace dovoluje, měla by si oběť začít šetřit peníze a ukládat je na místo, kam se násilník nemůže dostat. Nejbezpečnější je otevřít nový bankovní účet, o kterém zneuživatel neví. Oběť by neměla opomenout na poštu spojenou s tímto účtem, která může přijít na adresu, kde je oběť společně s násilníkem.

Zdroj: Shutterstock.com

Plánovat si budoucí život

Oběť se může obávat nedostatku vzdělání nebo pracovní praxe, aby získala dobrou práci bez partnera. Péče o děti nebo jejich přeprava do školy a ze školy, na kroužky nebo tréninky mohou být problémem. Oběť by se měla obrátit buď přímo na policii nebo na jedno ze specializovaných pracovišť poskytujících bezplatnou pomoc osobám ohrožených domácím násilím. Všechna místa pomoci jsou velmi přehledně zpracovaná na webových stránkách „zenavtisni.cz“.

Dopad finančního týrání

Krátkodobé a dlouhodobé účinky finančního týrání jsou devastující. Poškození může trvat měsíce, roky a dokonce i desetiletí. 

Z krátkodobého hlediska je pro zajištění bezpečnosti nezbytný přístup k aktivům. Bez majetku nejsou oběti často schopny získat bezpečné a dostupné bydlení nebo prostředky na zajištění sebe nebo svých dětí. S realistickými obavami z bezdomovectví není divu, že se některé někdy vrátí k partnerovi tyranovi.

Co potřebuje oběť vědět, když je připravena takový vztah opustit?

Nejvyšší prioritou je dostat se z takového vztahu co nejbezpečněji. Když se oběť chystá opustit takový vztah, mohou se problémy s penězi zdát ohromující. Může však podniknout kroky k ochraně své a svých dětí. Důležité je vytvořit si plán, jak násilníka opustit.

Důležité je shromažďovat důležité dokumenty, jako jsou rodné listy, oddací listy, pojistné, úvěrové smlouvy, doklady o dosaženém vzdělání. To zvyšuje nezávislost oběti v případě rozvodu nebo řízení o svěření dětí do péče.

Možná nebude mít oběť čas shromáždit mnoho informací a dokumentů, než odejde. Nevadí, to je v pořádku.

Jakmile je oběť od násilníka pryč, může podniknout kroky k obnovení svého účtu a stát se opět finančně nezávislou. I u nás existují programy na pomoc obětem domácího násilí.

Je dobré si promluvit si s finančním odborníkem. Oběť může získat rady ohledně řešení dluhů, hypotéky nebo úvěrových otázek. Odborník může pomoci vytvořit podrobný plán na obnovení financí.

Nenechte se finančně týrat.

Nepřipusťte, abyste zůstala úplně bez prostředků.

strana 2 / 2
Publikováno: 22. 1. 2020 13:00 Nahlásit obsah