Finanční týrání: Jemná forma emočního týrání

Finanční týrání: Jemná forma emočního týrání Zdroj: Shutterstock.com

Jednou větou se dá finanční týrání vysvětlit, jako cíl násilníka převzít kontrolu nad financemi oběti, udržet si moc ve vztahu a zabránit oběti takový vztah opustit.

Jednou větou se dá finanční týrání vysvětlit, jako cíl násilníka převzít kontrolu nad financemi oběti, udržet si moc ve vztahu a zabránit oběti takový vztah opustit.  

Výzkum v USA ukázal, že finanční týrání se vyskytuje v devadesáti devíti procentech případů domácího násilí. Bohužel, dnes je již běžné i u seniorů a dochází k němu i ve všech sociálních třídách společnosti.

Co je ale vlastně finanční týrání opravdu?

Stejně jako u jiných forem týrání, může finanční týrání začít jemně. Může to dokonce zpočátku vypadat jako láska, protože násilníci velmi dobře ovládají manipulaci a v počátku vztahu se tedy mohou zdát velmi okouzlující. Násilník může například učinit prohlášení: „Vím, že právě teď jsi pod velkým stresem, tak proč mi prostě nedovolíš, abych se staral o naše finance?“ Násilník tedy často jedná tak, jako by převzetím odpovědnosti za finance dělal laskavost a usnadnil tím oběti život.  Za těchto okolností může oběť věřit, že by měla nebo může důvěřovat partnerovi, do kterého je zamilovaná a vlastně mu dobrovolně umožní převzít kontrolu nad společnými financemi. Tento scénář obvykle vede k tomu, že násilník začíná pomalu před obětí zatajovat informace, omezuje oběti přístup k finančním prostředkům a v době, kdy se oběť rozhodne, že chce převzít zpět kontrolu nad finančními prostředky, zjistí, že všechny účty byly přesunuty, nebo nemá přístup k rodinným financím.

V jiných případech může být finanční týrání mnohem zjevnější. Pachatelé často používají násilí nebo hrozby násilí a zastrašování, aby zabránili oběti mít přístup k rodinným financím. 

V případě ženy pak může finanční týrání způsobit, že se dokonce bojí takový vztah opustit, protože se obává, že se nebude moci postarat o sebe nebo o své děti. V některých případech je finanční týrání přítomno po dobu celého vztahu a v jiných případech finanční týrání začíná, když se oběť pokouší takový vztah opustit nebo již opustila.

Zdroj: Shutterstock.com

Jak ale oběť zjistí, zda je finančně týraná?

Chce-li oběť zjistit, zda ji partner finančně týrá, měla by odpovědět na následující otázky.

Partner-tyran:

 • Půjčuje si peníze od oběti nebo její rodiny?
 • Nutí oběť, aby mu umožnila přístup ke svým bankovním účtům a provádí finanční operace bez jejího souhlasu, ale sám odmítá poskytnout přístup ke svým bankovním účtům?
 • Má oběť pocit, že nezná podrobnosti o penězích nebo domácích zdrojích?
 • Dává oběti stanovené množství peněz, které může utratit a nic víc, i když proti tomu má oběť námitky?
 • Zpochybňuje nákupy oběti, které provedla?
 • Naléhá na oběť, aby opustila svou práci nebo ji v práci brání?
 • Používá stalking nebo oběť v práci obtěžuje?
 • Nadužívá kreditní karty oběti nebo odmítá platit účty a tím snižuje úspory oběti?
 • Zadržuje oběti jídlo, oblečení nebo nezbytné léky?
 • Nutí oběť prodat nebo přepsat její dluhopisy, akcie, pojistky, smlouvy nebo majetek?
 • Nutí oběť, aby souhlasila s plnou mocí, aby mohl podepisovat právní dokumenty?
 • Nutí oběť pracovat v rodinném podniku za malý nebo žádný plat?
 • Podává nepravdivé pojistné nároky nebo podvodná daňová přiznání jménem oběti?
 • Nepřispívá na výchovu dětí, nájemné, jídlo a další potřebné věci?
 • Nutí uzavírat půjčky, leasingy, hypotéky jménem oběti?

Pokud je odpověď „ano“ na více než jednu z těchto otázek, může se jednat o finanční týrání. U konkrétních případů pak lze doložit, že tam, kde dochází k finančnímu týrání, mohou v tomto vztahu pravděpodobně také existovat jiné formy týrání. 

Jaké kroky může oběť podniknout, aby se ochránila před finančním týráním?

Pokud má tyran přístup ke kreditním kartám a bankovním účtům oběti, může se pokusit úmyslně oběť poškodit přečerpáním hotovosti na účtu, aby bylo pro oběť těžší opustit vztah. Oběť však může podniknout kroky k ochraně sebe a svých peněz, ať už zůstane ve vztahu nebo odejde.

strana 1 / 2
Publikováno: 22. 1. 2020 13:00 Nahlásit obsah