Chyba v jednotných přijímacích zkouškách 2023 Cermat z českého jazyka: Upozornil na ni Běžící češtinář alias Jarmil Vepřek

Chyba v jednotných přijímacích zkouškách 2023 Cermat z českého jazyka: Upozornil na ni Běžící češtinář alias Jarmil Vepřek Zdroj: Shutterstock

Běžící češtinář alias Jarmil Vepřek upozornil na svém instagramovém profilu na první chybu, kterou objevil v zadání jednotných přijímacích zkoušek z ČJ - Cermat 2023. Vystudovaný bohemista, kterého jenom na Instagramu sleduje 34 tisíc lidí, poukázal na jedno cvičení, které má nejasné řešení.

Jarmil Vepřek je absolventem oboru bohemistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Coby Běžící češtinář se snaží na sociálních sítích co nejvíce popularizovat český jazyk. Právě proto si vzal do hledáčku i Cermat testy z českého jazyka a literatury 2023, které v rámci přijímacích zkoušek na čtyřleté obory řešili 13. dubna 2023 žáci 9. tříd základních škol.

Při řešení jednotlivých úloh přijímacích zkoušek z ČJ - Cermat 2023, na které měly děti vyhrazeno celkem 60 minut čistého času, objevil Běžící češtinář první chybu. Poukázal na ni ve svých instagramových stories. Tato chyba se týká konkrétně cvičení číslo 21, které bylo za 1 bod a které vypadá následovně:

Zdroj: Shutterstock TEXT 1

(1) Skotská krajina je poseta tajemnými stavbami s atypickou konstrukcí: jsou postaveny výhradně z plochých neopracovaných kamenů a bez použití malty. Tyto záhadné věže se nazývají brochy. Na některých se čas nepodepsal, z jiných zbyly jen ruiny.

Brochy, které se dochovaly celé, jsou vysoké zhruba 13 metrů a z dálky svým tvarem připomínají dětské bábovičky. Vnitřní průměr těchto brochů se u země pohybuje mezi 10 až 15 metry a směrem vzhůru se zmenšuje. Věže mají dvojité obvodové zdi: v mezeře mezi vnější a vnitřní zdí se zpravidla nacházely schody, jež vedly z nádvoří do vyšších pater.

Je prokázáno, že první brochy byly na území Skotska postaveny v 6. století př. n. l. O tom, kdo a za jakým účelem je postavil, však vědci vedou dlouhá léta diskuse, *****, zatím totiž nebyly všechny rozvaliny z dané oblasti prozkoumány.

(2) Pohled na mapu odhalí, že brochy často stojí na strategických místech, navíc bývají chráněny přírodními překážkami, např. strmými útesy. Mohly tedy plnit funkci obranných pevností. Tato hypotéza má ale háček - věže rozhodně nebyly nedobytné. Nepřítel by snadno kamennou stěnu zdolal, absence oken či ochozů na střeše totiž neumožňovala aktivní obranu.

(3) Vzhledem k uspořádání interiéru se tedy nabízí možnost, že brochy sloužily jako běžná obydlí (patrně pro vysoce postavené jedince), což by potvrzovaly i nalezené fragmenty keramiky. V jedné věži mohlo žít odhadem až dvacet lidí včetně služebnictva. Na nádvoří v přízemí byl zřejmě ustájen dobytek, v patrech se nacházely obytné prostory a skladiště potravin. Protože brochy neměly okna, jediným zdrojem světla byl oheň.

Brochy se z neznámých důvodů přestaly stavět kolem roku 100 n. l., obydlené však zůstaly ještě v následujících staletích. Ačkoli se zatím nepodařilo objasnit všechny záhady kamenných věží, jedno je jisté - jde o výjimečný architektonický počin.

(wwww.stoplusjednicka.cz, www.dotyk.cz, upraveno)

TEXT 2

Ve větě typu A lze zcela jednoznačně určit podmět, např. Hádku vyvolal stres.

Ve větě typu B nelze zcela jednoznačně určit podmět, např. Spor vyvolal stres (Vznikl spor kvůli stresu, nebo vznikl stres kvůli sporu?).

Zdroj: Shutterstock 21 Které z následujících tvrzení o dvou větách podtržených v TEXTU 1 je pravdivé?

(Úlohu řešte na základě definic uvedených v TEXTU 2.)

A) Obě tyto věty jsou typu A.

B) Obě tyto věty jsou typu B.

C) Věta z druhé části textu je typu A, věta ze třetí části textu je typu B.

D) Věta z druhé části textu je typu B, věta ze třetí části textu je typu A.

Správné řešení úkolu 21 podle Cermatu: A

“Tak jsem v 1. letošním testu Cermatu objevil 1. letošní chybu Cermatu. Neřekli, že má jít jen o spisovnou češtinu (jinde to říkají, mimochodem). Rozhodně mysleli jako správnou pouze odpověď A, že podměty jsou nepřítel a brochy, jenže nespisovně jsou ty okna, ne ta okna, a pak není jisté, jestli jsou podmětem brochy, nebo okna. Holt to je nutné říct, jinak zadání není jasné. Cermat by měl uznat A i C!” upozornil v instagramových stories Běžící češtinář.

Zdroj: Instagram.com/bezicicestinar, iDnes.cz

Autor:
Publikováno: 17. 4. 2023 09:39 Nahlásit obsah