Rodiče pozor: Vaše chování k dětem ovlivní později jejich partnerské vztahy

Rodiče pozor: Vaše chování k dětem ovlivní později jejich partnerské vztahy Zdroj: Shutterstock

Často slyšíme „to je celý jeho otec, taky byl za mlada takový větroplach”, nebo „no, jen se na ni podívejte, je celá její matka”. Ano, něco nám rodiče předali v genech, ale také nás velmi ovlivnili svým chováním. Aniž bychom si to sami uvědomili, často se chováme v dospělosti podobně.

Ruku na srdce, kdy naposledy jste se přistihli při tom, kdy se vaše chování podobalo tomu, jak se vaši rodiče chovali ať už sami k sobě, nebo k vám? Je zřejmé, že výchova dětí hraje významnou roli v tom, jací jednou budou naši potomci. Nepodceňujte ani fakt, že tak, jak se s partnerem k sobě chováte, tak se jednou budou chovat ke svým partnerům vaše děti.

Já jsem hlava této rodiny

V dřívějších dobách býval jednoznačně muž hlavou rodiny. Vydělával víc peněz, býval živitelem a jeho manželka se starala o domácnost a výchovu dětí. V pozdějších letech se sice ženy čím dál více zapojovaly do pracovního procesu, ale stále to byl muž, kdo měl v rodině hlavní slovo. V dnešních moderních rodinách je tomu však již jinak. Není neobvyklé, že žena má větší příjem a manžel je doma s dětmi. Máme sice rovnoprávnost, dělíme se o domácí práce a výchovu dětí, ale i tak je spousta rodin, kde hlavní slovo má otec a nikdo si nedovolí mu odmlouvat. Zkrátka je hlavou rodiny a jen on ví, co je pro ni to nejlepší. Pokud váš syn bude vyrůstat v takové rodině, s velkou pravděpodobností se bude ke své manželce chovat podle vzoru svého táty a naopak dcera se bude ve svém vztahu snažit podle vzoru matky partnerovi podřídit.

Spolehni se sám na sebe

Někteří rodiče si často nevědí se svými ratolestmi rady a od určitého věku jim dávají volnou ruku a raději se jim do života moc nepletou. Takové děti se brzy naučí spoléhat sami na sebe, protože ze strany rodičů se jim moc podpory a pomoci nedostává. Takoví jedinci si budou hledat partnery, kteří budou jejich pomoc vyžadovat a oni se budou cítit užiteční a potřební.

Zdroj: Shutterstock

Vzájemné vztahy jsou důležité

Vzájemné vztahy v rodině jak mezi dětmi, tak mezi rodiči, jsou pro rozvoj dítěte a jeho osobnost velmi důležité. Pokud panuje mezi všemi členy rodiny harmonický vztah plný porozumění, pohody, vzájemné pomoci, lásky, objímání a otevřenosti, tak děti nemají v dospělosti žádný problém při navazování vztahů a s pozdějším rodinným životem. Budou se snažit mít takovou domácí pohodu, jakou měli doma v čase jejich dospívání.

Pokud ale vzájemné vztahy mezi členy rodiny byly plné napětí, nesnášenlivosti, hádek, urážek mezi rodiči, potažmo dětmi, které nikdo nepochválil, nepomazlil, nehrál si s nimi a nestál při nich, když je něco trápilo, budou mít velké problémy s komunikací s partnerem, nebudou totiž umět lásku přijímat a ani dávat.

Pochvaly a kritika

Vzájemná úcta mezi rodiči je pro rozvoj dítěte velmi důležitým faktorem. Dítě musí vidět, že se jeho rodiče mají rádi, že respektují jeden druhého, snášejí kritiku a přijímají pochvalu, zkrátka jsou k sobě upřímní a dokážou spolu komunikovat. To platí také ve vztahu mezi rodiči a dětmi, které to berou jako samozřejmost, protože jsou tak vychováváni.

Buďme ale upřímní, takových pohodových rodin je bohužel jako šafránu. Většinou buď v rodině dominuje otec, nebo není ojedinělé, že o všem rozhoduje matka a otec poslouchá. A tady nastává pro dítě nelehké rozhodování. Postaví-li se na stranu matky, která má pravdu v tom, že ona rozhoduje, pravděpodobně bude i ve vlastním vztahu vyžadovat naprostou poslušnost a podrobení. Bude-li naopak soucítit s otcem, který raději mlčí a poslouchá, tak takové dítě v dospělosti a ve vlastním vztahu bude hrát vždy druhé housle a snadno se podřídí z obavy, že mu bude ublíženo.

Dopřejte vašemu dítěti výchovu, jakou si zaslouží. Naučte ho milovat nejen sebe, ale i ostatní, ukažte mu, že život stojí za to prožít, nejenom žít. Dovolte mu splnit si sny, pomáhejte mu a nikdy ho nenechejte bez pomoci. Je to přece vaše dítě a bude jím až do konce vašich dnů.

Autor:
Publikováno: 14. 7. 2021 10:17 Nahlásit obsah