Sarah Everard – žena, jejíž příběh rozezněl opět zvony strachu

Sarah Everard – žena, jejíž příběh rozezněl opět zvony strachu Zdroj: theconversatio

Je večer 3. března 2021. Marketingová manažerka Sarah Everard se z londýnské čtvrti Clapham vrací domů. Ještě ve 21:30 ji zachytí bezpečnostní kamera na ulici Poynders Road. Co se stalo poté, není jasné a možná se to už nikdy nedozvíme. Jako by se po ní slehla zem.

Je večer 3. března 2021. Marketingová manažerka Sarah Everard se z londýnské čtvrti Clapham vrací domů. Ještě ve 21:30 ji zachytí bezpečnostní kamera na ulici Poynders Road. Co se stalo poté, není jasné a možná se to už nikdy nedozvíme. Jako by se po ní slehla zem.  Policie po několika dnech našla poblíž města Ashford lidské ostatky, které patřily právě zmizelé Sarah Everard. V souvislosti s tímto činem následně policie zadržela muže, který je shodou okolností členem Metropolitní policie, a ženu, jež by mohla být spolupachatelkou.

Již tomu budou téměř dva roky, kdy jsem s podporou společnosti ADSEC-consulting mohla zahájit program „Bezpečnost žen“. Motto programu „Doufat, že se mi nic nestane, vytváří falešný pocit bezpečí“ vznikl na základě mých zkušeností s vyšetřováním trestných činů páchaných na ženách.

Vytvořila jsem svůj vlastní program, zaměřený na ženy, na jejich obranu, ochranu před všemi druhy násilí, ochranu jejich majetku a blízkých. Často se mě ptáte, proč?

Protože jsem svůj celý profesní život spojila s prací v bezpečnostních sborech, a chtěla jsem se podělit o získané zkušenosti.

Protože jsem se setkala se spoustou žen, které učinily zcela „banální rozhodnutí“, a aniž by to tušily, tak se zcela zbytečně vydaly cestou, kde v jednom okamžiku překročily reálný pocit bezpečí a vstoupily do rizika ohrožení.

Protože pro mnohé v tu chvíli začal i boj o holý život.

Zdroj: Shutterstock Protože až POTOM si všechny uvědomily význam „BEZPEČÍ“, ne však slova, ale pocitu „BEZPEČÍ“, jedny ze základních potřeb každého z nás.  

Protože tyto ženy a jejich příběhy mi umožnily pochopit, proč k tomu vůbec došlo a jak se tomu dalo v mnoha případech předejít.  

Protože, nejen Velkou Británií, ale celým světem otřásl případ zavražděné třiatřicetileté Sarah Everard, který opět otevřel debatu o tom, jak nebezpečné jsou pro ženy večerní ulice měst.

A protože, kdyby můj program pomohl jen jediné ženě, řeknu, že to mělo smysl.

Ztráta lidského života se nedá ničím nahradit. To, co se stalo v Londýně však bohužel nebyl ojedinělý čin. Nedalo se přehlédnout, jak tento čin ženy z různých částí světa sjednotil a vyburcoval k hlasitým reakcím. Na sociálních sítích se začaly objevovat další a další příběhy žen, které se samy staly v nočních ulicích různých měst světa obětí násilí.

Ráda bych řekla, že noční ulice jsou bezpečné a obava žen zbytečná, ale to bych lhala. 

Po celém světě byla nejméně jedna žena ze tří zbita, donucena k sexu nebo jinak zneužita během svého života. 

A jak se cítíte vy? Sama v noci, na opuštěné ulici?

Nezavírejte oči před násilím. Každá oběť je poškozena nejen fyzicky, ale i duševně. Násilí mění ženám jejich celý život. Neříkejte, že Vám se to stát nemůže. Bezpečnost žen je přeci základní lidské právo a neměla by být považována za luxus pro ženy. Chraňte se, předcházejte nebezpečným situacím.  

Nechci, abyste žily v neustálém strachu nebo věřily, že jste v neustálém nebezpečí, protože většinu času nejspíš nejste. V našem světě však nebezpečí a zlo existuje, to je prostě realita. Svým chováním však můžete míru rizika snižovat, tedy můžete se účinně bránit.

Zdroj: Shutterstock Řeknete si: "Jak se ale mohu bránit?"

Základem je, že vaše obrana začíná ve vaší hlavě! 

  • Upřednostněte světlé, rušné ulice místo tmavých a opuštěných cest.
  • Spíše použijte taxi, místo levné "jízdy s cizími lidmi".
  • Pokud jste na ulici, buďte pozorné ke svému okolí. Nenechte se rozptýlit telefonem nebo poslechem hlasité hudby.
  • Udržujte si fyzickou vzdálenost od osob a vyhýbejte se provokaci. Odbočte, připojte se ke skupince lidí, obraťte se na policii.
  • Pokud jste obtěžovány, ohrožovány, pronásledovány: křičte tak nahlas, jak jen můžete.
  • Používejte osobní alarm. Používejte všechny užitečné předměty, jako jsou klíče nebo taška.
  • Díky vašemu hlasitého křiku si lidé mohou uvědomit situaci, mohou pomoci nebo zorganizovat pomoc.
  • Neváhejte volat tísňovou linku "112" v nebezpečných situacích.

Nepodceňujte svou ochranu a obranu.

Tak, jako pečujete o své zdraví a o své tělo, měly byste se naučit pečovat o svou bezpečnost.

Vzdělávejte se a posilujte vlastní mysl, čímž získáte potřebné informace, které vám umožní předvídat, identifikovat, vyhodnotit rizika vzniklé situace a vyhnout se tak násilným situacím dříve, než k nim dojde.

V neposlední řadě vám dá diskuze o vlastní bezpečnosti šanci spojit se s ostatními ženami, najít si nové kamarádky a zájmy.

Ženy a dívky by neměly osobní bezpečnost podceňovat. Já k tomu ze své praxe dodávám, že dětem, ženám a seniorům se dá ublížit jen jednou. Jsou to skupiny, které jsou nejvíce zranitelné.  

Milé dámy, myslete na svou vlastní bezpečnost a nepodceňujte ji.  

Publikováno: 22. 3. 2021 17:44 Nahlásit obsah