Věříte na anděly? Možná jste jím právě vy a ani to netušíte

Věříte na anděly? Možná jste jím právě vy a ani to netušíte Zdroj: Shutterstock.com

Také vám babičky a maminky říkávaly, že vás ochraňují vaši andělé, kteří nad vámi bdí a dohlížejí na vás? Určitě všichni znáte známou modlitbu: „Andělíčku, můj strážníčku…”. Ta mnohé z nás provázela celé dětství. Jak je to ale vlastně s anděly, jsou opravdu mezi námi?

Mnozí lidé jsou přesvědčeni, že se opravdu s andělem setkali - neměl sice andělská křídla, vypadal jako obyčejný člověk, ale jeho chování vykazovalo známky andělského charakteru. Možná jste andělem právě vy a ani to sami netušíte. Které rysy jsou tedy pro anděly typické?

Neskutečná trpělivost

Andělé, kteří mají lidskou podobu, se opětovně rodí s jediným posláním - pomáhat lidem. Sami sobě však sobě pomoci nedovedou, a proto většinu svého pozemského života prožijí v nezáviděníhodném postavení. Většinou sdílejí nerovná partnerství s bezohledným a sobeckým partnerem, snášejí jeho krutost a nezvladatelné chování, a přitom sami velmi trpí, ale vše snášejí, aniž si stěžují. Rozpad takového vztahu berou jako své vlastní selhání a chyby hledají u sebe, nikoli u partnera. Cítí vinu za nevydařený vztah, i když sami na tom žádnou nenesou.

V zaměstnání se snaží být všem oporou, vždy bez reptání vykonávají každou přidělenou práci, a to i takovou, kterou by jiní nedělali, protože není třeba v náplni jejich povinností. Ale andělé to udělají bez řečí. Ti vždy rádi a ochotně podají pomocnou ruku a nic jim není zatěžko. Často se stávají právě kvůli jejich mírné povaze obětí šikany na pracovišti a také jsou mnohdy svými kolegy a nadřízenými využíváni. Oni sami to však tak vůbec neberou.

Vše dělají na doraz

Andělé mají ve zvyku dělat vše ne na sto, ale na dvě stě procent. Je to způsobeno jejich vrozenou potřebou neselhat. Své každodenní problémy řeší přemírou pracovního nasazení, kdy se snaží dělat práci jak v zaměstnání, tak i doma do úplného vyčerpání. Se stejným nasazením se věnují vaření, sportovním aktivitám, péči o blízké a tak podobně. Jednoduše neumějí odpočívat a mají pocit, že neudělali vše, co bylo třeba. Jsou nadmíru pořádkumilovní a velcí puntičkáři. Důsledně dodržují všechna psaná i nepsaná pravidla, milují umění a hudbu. V žádném případě neschvalují násilí jak na lidech, tak i na zvířatech, jsou velkými zastánci práv a snaží se je prosazovat a hlavně dodržovat. Zdroj: Shutterstock.com

Práce je pro ně posláním

Lidé s andělskou duší jsou předurčeni býti těmi nejlepšími léčiteli, zdravotníky, lékaři, vychovateli, ošetřovateli nebo učiteli a asistenty lidí s postižením. Své zaměstnání berou jako své životní poslání a jsou vždy připraveni druhým naslouchat, sdílejí jejich starosti a snaží se jim pomoct. Ostatní lidé je často vyhledávají a hledají u nich útěchu a porozumění, jsou velmi trpěliví a nic nevzdávají při první známce nezdaru.

Pro druhé jsou ochotni se obětovat

Andělé mezi námi jsou ve své podstatě lidé, které druzí mnohdy zneužívají, protože se snaží všem za každou cenu pomáhat, a to i na úkor svého vlastního nepohodlí nebo svého vlastního zdraví. Jsou totiž přesvědčeni, že pro druhé nedělají dost a často právě kvůli tomu trpí velkou únavou a celkovým vyčerpáním. Vůbec si to neuvědomují, a proto je na jejich nejbližších, aby je ochránili a donutili myslet také na sebe. Andělé neumí přijímat pomoc od druhých, nikdy si o ni neřeknou, protože je to podle nich známkou toho, že nejsou dost silní, a tudíž selhali. Dokážou vidět v druhých jen a pouze to nejlepší a často odhalí v člověku skryté nadání, nemoc nebo pravdu o jeho povaze, kterou se snaží před světem ukrýt. Jsou velmi emotivní a vnímaví.

Andělé, kteří jsou kolem nás, si vůbec nemusí uvědomovat tu skutečnost, že jsou právě oni andělé. Jejich okolí to však vnímá jinak a určitě, když se zamyslíte, zjistíte, že někoho takového možná znáte. Třeba vám pomohl s nákupem, bydlí v sousedství nebo dokonce u vás doma.

Autor:
Publikováno: 18. 2. 2021 09:48 Nahlásit obsah