Škaredá středa, Zelený čtvrtek a Velký pátek: Co v tyto dny dělat a čemu se vyhnout

Škaredá středa, Zelený čtvrtek a Velký pátek: Co v tyto dny dělat a čemu se vyhnout Zdroj: Shutterstock.com

Velikonoce, to není pouze Červené pondělí, během kterého chodí kluci s pomlázkou koledovat a dostávají od dívek výslužku. Víte, co byste rozhodně neměli dělat na Škaredou středu nebo čemu byste se měli věnovat na Bílou sobotu? Provedeme vás velikonočními tradicemi a pověrami den po dni.

Škaredá středa: Nemračte se

Středa před velikonoční nedělí se nazývá Škaredá, protože připomíná Jidášovu zradu. V minulosti se jí říkalo také Černá, ale i Sazometná, neboť naši předkové právě v tento den vymetali komíny. Co byste rozhodně na Škaredou středu neměli dělat? Nemračte se, protože by vám zakaboněná tvář mohla zůstat po celý následující rok.

Zelený čtvrtek: S nikým se nehádejte

K Zelenému čtvrtku se váže spousta pověr, z nichž některé již byly zapomenuty. Jedna z nich říká, že na Zelený čtvrtek byste neměli nikomu půjčovat peníze ani se s nikým hádat. Po následujících 365 dnů se tak vyhnete sporům a budou se při vás držet peníze.

Zdroj: Shutterstock.com Podle další lidové pověry byste na Zelený čtvrtek ještě před svítáním měli zatřást stromem. Budete mít díky tomu více ovoce. Určitě ale víte, že na Zelený čtvrtek byste si měli dát něco zeleného. Ať už jde o špenát nebo zelené pivo.

Křesťané si v tento ten připomínají poslední večeři Páně, večer pak zvony odlétají do Říma. Zvuk zvonů až do Bílé soboty nahrazují děti řehtačkami. Na Zelený čtvrtek můžete rovněž upéct tradiční jidáše. Naši předkové věřili tomu, že kdo jidáše sní, bude zdravý.

Velký pátek: Nepracujte na zahradě, ani neperte prádlo

Velký pátek je pro křesťany dnem ukřižování Ježíše Krista. Proto byste v tento den neměli dělat cokoliv s hlínou. Na Velký pátek se tak vyhněte jakékoliv práci na zahradě. Navíc byste neměli ani prát prádlo, protože byste jej dle pověry máčeli namísto ve vodě v Kristově krvi. A nejen to. Naši předkové v tento den dodržovali následující pořekadlo: „Na Velký pátek nepohneš zemí, nezatopíš do východu slunce, neupečeš, nevypereš a nevybělíš, nezameteš, nevyneseš z domu, neprodáš, nepůjčíš, nedaruješ a nepřijmeš dar.“

Víte, že? Podle lidových pověr je rovněž Velký pátek spojen s otevíráním pokladů ve skalách.

Bílá sobota: Pusťte se do úklidu

O Bílé sobotě se zvony vracejí z Říma. V kostelích se neslaví mše, protože křesťané oplakávají Ježíše, který leží v hrobě. Dle tradice našich předků je Bílá sobota dnem vhodným k úklidu domácnosti. Můžete rovněž slavnostně prostřít stůl, uplést pomlázku nebo nazdobit velikonoční vajíčka.

Zdroj: Shutterstock.com Velikonoční neděle: Upečte beránka

Velikonoční neděle neboli Boží hod velikonoční je největším křesťanským svátkem, protože Ježíš v tento den vstal z mrtvých. Co byste měli v tento den dělat? Pusťte se do pečení velikonočního beránka. Naši předkové také na Velikonoční neděli světili v kostelích jídlo, a to jak beránky, tak mazance nebo chleba. Kdo navíc na Boží hod velikonoční ochutnal posvěceného beránka, našel dle pověry ztracenou cestu v lesích.

Červené pondělí: Užijte si tradici

Jak je tradicí, během Červeného neboli Velikonočního pondělí chodí chlapci za děvčaty s pomlázkou. Každá dívka, která bude vyšlehána, bude dle pověry celý následující rok zdravá. Jako poděkování dostane chlapec od dívky zdobená vajíčka nebo jinou výslužku. Některé výklady poukazují na to, že velikonoční pomlázka symbolizuje oplodňovací akt.

Autor:
Publikováno: 8. 4. 2020 12:53 Nahlásit obsah