Odkud se vzal adventní věnec a jaký je jeho pravý význam?

Odkud se vzal adventní věnec a jaký je jeho pravý význam? Zdroj: pixabay

A po roce to tu máme zase. Blíží se advent, který nám bude odpočítávat posledních pár týdnů do Štědrého dne. S adventem se pak pojí mnoho vánočních tradic, z nichž jednou z nich je zapalování svíček na adventním věnci. Odkud se však tato tradice vzala a proč vlastně svíčky zapalujeme?

Dnes představuje adventní věnec symbolické odpočítávání čtyř adventů. Ve své tradiční podobě má většinou tvar věnce spleteného z jehličnatých větví. Je zdobený čtyřmi svíčkami různých velikosti i barev.

Odkud adventní věnec pochází?

Věnce ze zelených rostlin a svíčky byly v Evropě používány ještě před příchodem křesťanství. V době zimy měly symbolizovat život. Křesťanství ho pak podle některých údajů převzalo už v 16. století, avšak najdeme i teorii, která tvrdí, že s tradicí adventního věnce přišel až v 19. století protestanský teolog Johann Hinrich Wichern. Ten založil školu pro chudé děti, které za ním před Vánoci neustále běhaly a ptaly se ho, kdy už bude Štědrý den. Z dřevěného kola tak pro děti vyrobil věnec, na který umístil 19 červených svíček a 4 bílé svíce. Každý den zapálil jednu svíčku, v neděli vždy bílou. Zvyk se rozšířil a měnící se počet svíček se nakonec ustálil na čtyřech či pěti. Běžně se pomocí čtyř mašlí zavěšoval ke stropu.

Zdroj: pixabay

Jaká je jeho symbolika?

Většina lidí dnes bere čtyři svíčky na věnci jako čtyři týdny zbývající do Vánoc. Podle původních tradic má však zapalování svíček navazovat na židovský svátek světel – Chanuku. Samotné křesťanství vykládá umístění svíček jako symboliku Kristova kříže, kdy každá ze čtyř svíček má značit požehnání na každou světovou stranu. Samotné světlo má pak připomínat Krista. Jiné výklady poukazují na to, že věnec byl vždy určen vítězům (zvláště v románských kulturách). Zde pak vítězí nad temnotou Ježíš Kristus, jehož příchod je v době adventu očekáván.

Barvy a počty svíček

Ačkoliv v dnešní době si lidé pořizují adventní věnce v „designu“, který se jim hodí do interiéru a k vybavení bytu, existují tradiční vzory, které si taktéž nesou svou symboliku. Mění se jak počty, tak i barvy svíček. Katolíci nejčastěji používají tři fialové svíčky a jednu růžovou. Fialová barva má značit dobu půstu, pokání a vítání příchodu Ježíše.

Zdroj: pixabay

Protestanti pak preferují čtyři červené svíčky. Červená barva nese symbol radosti z vítězství Krista a má nám připomínat krev, kterou Kristus prolil za spasení světa.

Irští katolíci pak mají svíček rovnou pět – tři fialové, růžovou a bílou. Během prvních dvou adventů se zapálí fialové svíčky značící půst a pokání. Třetí advent se rozsvěcí růžová, která značí očekávání. Čtvrtou neděli se rozsvítí opět fialová a pátá svíčka, nacházející se uprostřed věnce, se rozsvěcí na Štědrý večer. Nazývána je svící Kristovou.

Autor:
Publikováno: 11. 11. 2021 13:28 Nahlásit obsah